Piritta Brusi Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:sta tuottaja

Tampereen On Air -tapahtuma pitää sisällään monia pieniä tapahtumia

11.5. Tampereen nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:sta valtaa pienten tapahtumien kokonaisuus, kun talon toimijat toteuttavat On Air -yhteistapahtuman. Festivaalihumulta ei voi välttyä, sillä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden tuottaja Piritta Brusi on innostanut mukaansa myös muiden nuorisokeskusten nuoriso-ohjaajat tekemään tapahtumakatsomoita omiin nuorisotiloihinsa.

 

” Tämä on mielestäni mahtavaa siitä näkökulmasta, että useampi nuori pääsee osallistumaan tapahtumapäivään vaikkei itse päätapahtumapaikalle pääsisikään”, Piritta kertoo.

 

Piritta on tuottamassa Nuori Kulttuuri On Air -festivaaliakokonaisuuden yhtä tapahtumakaupunkia jo toista kertaa. Siitä hänelle jäi olo, että olisi kiva olla mukana tekemässä tätä konseptia toistamiseen kehittäen omaa tuotantoa vielä eteenpäin.

 

”Tämän tapahtuman erityisyys piilee siinä, että On Air Tampere pitää sisällään monia pieniä tapahtumia. Luvassa on varmasti jokaiselle jotain. Olen inspiroitunut tapahtumamme monitaiteisuudesta ja siitä miten nuorilla on mahdollisuus olla mukana tapahtuman tuotannon eri osa-alueissa niin esiintyjänä, taiteilijana, tapahtuman järjestäjänä, teknikkona, vapaaehtoisena, sisällön tuottajana, viestijänä jne.”

 

Pirittan mielestä  Nuori Kulttuuri On Air  kokonaisuudessaan on tärkeä konsepti, koska se tuo toimijoita yhteen ja mahdollistavat nuorten löytävän toimijoiden tarjoamiin palveluihin helpommin. Hänen mielestään tapahtumayhteistyö voi myös lisätä uutta muuta yhteistyötä toimijoiden välillä.

 

” Nuorten tekemälle taiteelle on edelleen liian vähän foorumeja tulla esille suurelle yleisölle. Nämä tapahtumat mahdollistavat omalta osaltaan sen, että nuoret pääsevät taiteensa kautta esille oli sitten kysymyksessä mikä taiteenmuoto tahansa. Tapahtumat ovat nuorille myös paikka kohdata samanhenkisiä nuoria taideharrastuksesta riippumatta. Olisi hienoa, jos näiden tapahtumien sivutuotteena syntyisi uusia nuorten monitaiteisia yhteisöjä”, Pirita pohtii On Air -tapahtumien merkitystä alueelle.