Kulttuurinen nuorisotyö

Kulttuurinen nuorisotyö on toimintaa, jossa taiteen ja kulttuurin voimin tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Kulttuurista nuorisotyötä ei tehdä vain tietyssä paikassa tai tiettyjen ihmisen toimesta, vaan se on mukana hyvin monessa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa.

Kulttuurisen nuorisotyön määritelmä

Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä.

 

Määritelmää tukevat viestit:

Kulttuurinen nuorisotyö on mukana monessa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa.

  • Mukana kunnan ja seurakuntien nuorisotyössä, järjestöjen nuorisotyössä ja seuratoiminnassa, taideharrastuksissa, taiteen perusopetuksessa nuorten omaehtoisessa toiminnassa ja vapaaehtoistyössä

Kulttuurinen nuorisotyö vahvistaa nuorten tulevaisuudessa tarvitsemia taitoja.

  • Tulevaisuudessa tarvittavat taidot: sosiaaliset taidot, tunnetaidot, empatia, kriittinen ajattelu, ihmisenä kasvaminen, sivistys

Kulttuurinen nuorisotyö tuo nuorten äänen kuuluviin.

  • Osallisuus, nuorten osallistuminen yhteisön ja yhteiskunnan asioihin, nuorten näkyväksi tuleminen
  • Kulttuuri ja taide tuo näkyviin asioita, jotka eivät muuten pääse esiin

Kulttuurinen nuorisotyö vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen.

  • Osallisuus, ennaltaehkäisevä työ, vaikutukset tulevaisuuden elinkeinoelämään

Kulttuurisessa nuorisotyössä eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen.

  • Rahoittajille, päättäjille ja ammattilaisille tärkeää: monialaisuus, poikkisektorinen yhteistyö; ottaa mukaan nuorisoalan ammattilaiset, kulttuuri- ja taidealan ammattilaiset

Nuorisotyön määritelmä perustuu nuorisolakiin. Kulttuurinen nuorisotyö on toimintaa, jossa taiteen ja kulttuurin voimin tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Kuinka käytät määritelmää?

Määritelmä on helposti lähestyttävä ja yksinkertainen kuvaus kulttuurisesta nuorisotyöstä. Määritelmän tarkoituksena ei ole kattaa kulttuurisen nuorisotyön kaikkia ulottuvuuksia, vaan kiteyttää olennaisen. Määritelmä on yhteisen viestinnän väline.

Määritelmä vastaa eri tarkoituksiin: kulttuurin ja taiteen merkityksen kirkastaminen osana nuorisotyötä, yhteistyön lisääminen, tunnettuuden lisääminen.

Se on suunnattu laajalle joukolle ihmisiä: nuorisotyötä tekevät, kulttuurialan tekijät, nuorten kanssa toimivat, nuoret, päättäjät, rahoittajat

Määritelmän alle on kiteytetty eri tarkoituksiin sopivia viestejä, jotka auttavat puhumaan aiheesta kohdennetusti. Yhdistä määritelmään se ydinviesti, joka tukee tarkoitusta parhaiten.