YHTÄ LÄHELLÄ KUIN SINÄKIN

Nuori Kulttuuri Roots

Nuori Kulttuurin paikallinen toiminta ympäri Suomen

Nuori Kulttuuri paikallinen toiminta tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Nuori Kulttuuri Roots tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Nuori Kulttuuri Roots mahdollistaa uusien kokeilujen ja pilotointien tekemistä paikallisesti tukemalla kuluissa ja antamalla tuotannollista sparrausapua kulttuurisen nuorisotyön toimijoille.  

Keskustelualustana verkostollemme toimii Nuori Kulttuuri kahvit, jotka ovat joka kuun viimeinen perjantai. Kahveilla pureudutaan toiminnan toteuttajiin ja keskustellaan yhdessä kulttuurisen nuorisotyön arjesta. Kahveja fasilitoi Johanna Hurme. Kahvien välissä on mahdollista käydä keskustelua Kanuunan Kulttuurisen nuorisotyön kanavalla ja jakaa tutkimuksia sekä kirjallisuutta aiheesta (https://discord.gg/tj9Ssu5Z)

Nuori Kulttuuri Roots tuo nuoret taiteen harrastajat yhteen. Nuorten omaehtoiseen toimintaan on olemassa jatkuva yhteistyöhaku ja organisoiduille kulttuurisen nuorisotyön toimijoille haku on auki kaksi kertaa vuodessa; keväisin ja syksyisin. Toiminnan tulee toteutua hakuvuonna. Paikallisten ja alueellisten kokeilujen lisäksi toimintaan mukaan lähteviä tahoja tuetaan valtakunnallisella verkostomaisella toiminnalla, joka käytännössä tarkoittaa yhteisiä tapaamisia sekä matalakynnyksistä tiedon- sekä ajatusten vaihtoa. Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea. 

NUORI KULTTUURI KAHVIT SYKSY 2021

24.9 10:00-11:30 Tapahtumatalli / Q&A Nuori Kulttuuri
29.10. 10:00-11:30 Eskus
26.11. 10:00-12:00 Seta ry Turvallisemman tilan periaatteet kulttuurisessa nuorisotyössä (HUOM! kesto 10:00-12:00)
17.12. 10:00-11:30 Ohjelma julkaistaan myöhemmin syksyllä

Tutustu viime syksyn hakijoihin ja ideoihin Nuori Kulttuuri Roots -toiminnassa.

Roots yhteisö kasvoi syksyn haussa kuudella toimijalla
Nuori Kulttuuri Roots juttusarja vol. 22
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 21
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 20
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 19.
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 18
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 17
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 16.
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 15
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 14.
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 13.
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 12
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 11
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 10
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 9
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 8
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 7.
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 6
Nuori Kulttuuri Roots Juttusarja vol 5.
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 4.
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 3
Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 2.