Taiteen ja kulttuurin harrastaminen rakentaa tulevaisuutta

Hallitusohjelmaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, mitä pidämme erittäin myönteisenä asiana. Kulttuurin harrastamisella on paljon positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten tulevaisuustaitoihin, oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Taiteen tekeminen ja kokeminen tukee tutkitusti henkistä ja fyysistä jaksamista, mielenterveyttä ja kriisinsietokykyä.

Lasten ja nuorten harrastuksia pyritään nyt edistämään monin tavoin, ja sitä voivat työssään edistää kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön kolme ministeriä. Kulttuuriharrastukset ovat onneksi suosittuja ja useimpien koululaisten toivelistalla. Esimerkiksi taiteen perusopetuksen yhdeksän eri taiteenalan oppilaitoksissa harrastaa yli 120 000 lasta ja nuorta, ja monet muut lastenkulttuurin ja kulttuurisen nuorisotyön toimijat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia kymmenille tuhansille.

Onnistumisen ja oppimisen kokemuksilla on pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiselle. Monivuotinen taide-ja kulttuuriharrastus tarjoaa yhteisön johon kuulua, synnyttää elämänmittaisia ystävyyssuhteita, lisää osallisuutta, vähentää syrjäytymistä ja lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Taideopetus ja -kasvatus kehittää myös luovaa ajattelua, joka on edellytys kestävämmän yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa.

On tärkeää huolehtia siitä, että taide- ja kulttuuriharrastuksia on monipuolisesti saatavilla ja saavutettavissa eri puolilla maata. Avainasemassa ovat koulutetut ja osaavat ohjaajat ja opettajat. Onnistumisen kannalta keskeistä on julkinen tuki ja tiivis yhteistyö kuntien muun palvelutarjonnan kanssa. Esimerkiksi etsivä harrastustoiminta voisi auttaa oman harrastuspolun löytämisessä, ja mallia kannattaisi kehittää edelleen.

Esimerkiksi taiteen perusopetuksen yhdeksän eri taiteenalan oppilaitoksissa harrastaa yli 120 000 lasta ja nuorta, ja monet muut lastenkulttuurin ja kulttuurisen nuorisotyön toimijat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia kymmenille tuhansille.

Taide- ja kulttuuriharrastusten parista osa lapsista ja nuorista löytää itselleen ammatin. Heidän joukostaan nousevat elämäämme ja yhteiskuntaamme rikastuttavat ja Suomea maailmankartalle vievät taiteen ja kulttuurin osaajat.

Investointi lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastuksiin on investointi tulevaisuuteen: se lisää yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, tuottaa iloa ja hyvinvointia sekä auttaa löytämään itselle merkittävän yhteisön.

Nuori Kulttuuri-neuvottelukunta