Porin Promenadisalin tapahtuma- ja toimintakoordinaattori Säde Toivonen

Porin On Airissa nuoret taiteen ja kulttuurin harrastajat pääsevät upeisiin puitteisiin esiintymään

Porin Promenadisalin tapahtuma- ja toimintakoordinaattori Säde Toivonen innostui kulttuuriyksikön päällikön Jyri Träskelinin kysymänä Nuori Kulttuuri On Air -festivaalista ja nyt 11.5. onkin nuorille tarjolla kaupungin upeimmat puitteet esiintymiseen.

”Kulttuuri kaikissa muodoissaan ja joka ikäluokassa on todella tärkeä kanava niin itseilmaisulle kuin henkiselle hyvinvoinnillekin. Kulttuuri antaa lääkkeitä mielelle, joka kokee erilaisia paineita suhteessa omiin ja maailman odotuksiin ja maailmantapahtumiin”, Säde pohtii.

Säde kokee mahtavaksi toteuttaa puhtaasti nuorille suunnattua tapahtumaa, missä tämä ikaluokka on itse keskiössä ja pääsevät estradille sekä näkyviin omalla taiteen tekemisellään. Promenadiaulaan Säde on toteuttamassa yhdessä nuorisotyön ammattilaisten kanssa esittelypisteitä, joista löytyy tekemistä ja tietoa minne kannattaa suunnata nuorten harrastamaan taidetta ja kulttuuria Porissa.

”Eniten tuotannossa hyvää mieltä tulee, kuten monessa muussakin asiassa, itse ihmisistä ja hienosta yhteishengestä, kun osallistutaan yhdessä tekemiseen ja asioiden pallotteluun. Onkin hienoa olla samassa tiimissä eri alan ammattilaisten ja nuorten kanssa, joilla kaikilla on sama tavoite: Onnistuneen On Air -päivän järjestäminen”, Säde fiilistelee.

On Air – tapahtuman maksuttomuus ja tapahtumapaikan sijainti keskellä kaupunkia hyvien yhteyksien päästä myös lähialueilta saapuville on yksi tärkeä osa saavutettavaa, kaikille avointa tapahtumaa. Erityisen hienoa  Porin On Air -tapahtumassa on tietenkin itse ohjelma.

”Olen ylpeä jo etukäteen kaikista nuorista, jotka osallistuvat esityksineen päivään! Toivoaksemme tämä tapahtuma toimii indikaattorina yhtäältä kulttuurista nauttimiselle, uusille kokemuksille ja tietynlaiselle ennakkoluulottomuudelle ja toisaalta vaikkapa kokonaan uuden harrastuksen tai tulevan työn löytämiselle. Toivottavasti On Air -tapahtuma avaa silmiä myös mahdollisuuksille, jota kulttuurin alalla Porin kaupunki
sekä Nuori Kulttuuri tarjoavat.”

Säde muistuttaakin, että kaikki nuorten tapahtumat yhdessä edistävät paikallista elinvoimaisuutta, yhteisöllisyyttä ja nuorten hyvinvointia. Hänen mielestään etenkin On Air -tyyppiset nuorten tapahtumat toimivat foorumina nuorten taiteelliselle ilmaisulle ja kulttuuriselle osallistumiselle.

”Koulut ja oppilaitokset, joita mekin halusimme erityisesti taiteen perusopetuksen tarjoajien myötä tuoda myös omassa tapahtumassamme esiin, hyötyvät  nuorten tapahtumista tarjoamalla opiskelijoilleen mahdollisuuksia osallistua tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen ja tietenkin itse tapahtumasta nauttimiseen. On Airin kaltaiset tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden paikallisille järjestöille ja yhteisöille osallistua ja näkyä. Ne voivat esimerkiksi tarjota vapaaehtoistyömahdollisuuksia tapahtumien järjestämisessä tai käyttää tapahtumia tilaisuuksina tiedottaa omista toiminta- ja palvelumahdollisuuksistaan nuorille.”
Säde tiedostaakin, että kulttuurista nuorisotyötä tehdään monella eri rintamalla ja On Airin kaltaiset tapahtumat ovatkin hänen mielestään olleet hieno avaus koota näitä foorumeita tapahtumalla yhteen.

 

”Mahdollisuuksia erilaisille toteutuksille olisi todella paljon ja materiaalia nuorisokulttuurin alla vaikka koko viikon  mittaiselle tapahtumalle”, Säde kiteyttää tapahtumatoiminnan mahdollisuudet kulttuurisen nuorisotyön sektorilla.