RYou Cult -hankkeen väkeä.

Kulttuurinen ekosysteemi on työkalu taiteen ja nuorisotyön kentän roolien hahmottamiseen

R You Cult -hankkeen toisella seminaarimatkalla Tanskan Koldingissa nuorisoseurojen projektityöntekijä Riikka Rantapolku ja kulttuurisen nuorisotyön suunnittelija Johanna Hurme pääsivät syvemmälle tutustumaan Etelä-Tanskan yliopiston hallinnoimaan EU-hankkeeseen, joka tutkii maaseutu- ja haja-asutusseutunuorten kulttuuri- ja taideharrastamisen edistämisen mahdollisuuksia.

 

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa menetelmäopas taide- ja kulttuurikentän toimijoille, jotka toimivat eri instituutioissa tai vapaalla kentällä. Hankkeeseen kuuluu rahoittajia, taiteilijoita, yhdistystoimijoita, nuorisotyöntekijöitä ja nuoria aikuisia, jotka toimivat Portugalissa, Tanskassa ja Suomessa.

 

Koldingissa kulttuuri- ja taideteemoja käsiteltiin kulttuurisen ekosysteemin hahmottamisen avulla. Kulttuurin ja taiteen mahdollistamiseen kuuluvat ns. vartijat (guardians), paimenet (nomands), yhdistäjät (connectors) ja alustat (platforms). Matkalla tutustuttiin erilaisiin alustoihin, joita olivat esimerkiksi katutaiteesta tunnettu Branden kylä, vanhan kalayrityksen tehdashalliin perustettu UrbanStreetZone -skoottihalli sekä kulttuurisen nuorisotyön keskus Mejeriet Sonderbørgin kaupungissa.

 

Johanna Hurmetta matkalta jäi pohdituttamaan valtion ja kuntien valta-asema sekä kulttuurin ja taiteen tunnistaminen yhteiskunnan tasolla.

 

”Päällimmäisenä minulle jäi mieleen, miten yhteiskunnan tasolta Tanskassa oli huomioitu yksityisen rahan käyttämistä kulttuuriin ja taiteeseen. Sain kuulla yhdeltä työryhmän tanskalaiselta jäseneltä, että valtion puolelta on luotu pankeille velvollisuus myöskin edistää sosiaalista kestävyyttä omassa toiminnassaan.

 

Pankit ovat toteuttaneet tätä velvoitetta siten, että yrityslainojen yhteydessä korkohuojennusta saa, jos yritys investoi tuotoistaan tietyn prosenttiosuuteen taiteen tai kulttuurin edistämiseen yrityksen paikkakunnalla. Tässä ajassa myös Suomessa julkisen rahan vähentyminen ei pitäisi olla pelkästään toimijoiden ratkaistavissa vaan myös valtiolta tulisi tulla apukeinoja esim. kulttuurisen nuorisotyöhön.”

 

Guardians, eli vartijat ovat osa kulttuurista ekosysteemiä mahdollistajien ja alustojen lisäksi. Yksityisen sektorin vartijoiden rooli olikin mittava, kun hankeryhmä vieraili pienissä tanskalaisissa kaupungeissa. Riikka Rantapolku teki hyviä huomioita tähän liittyen:

 

”Tunnistin Tanskassa saman ilmiön kuin Suomessa: kulttuurin ja taiteen mahdollistaminen tuntui henkilöityvän tiettyihin osaajiin, jotka pystyvät eri keinoin mahdollistamaan alustojen rakentumista verkostojen avulla. Esimerkiksi UrbanStreetZonen kasvamiseksi Euroopan suurimmaksi skoottipuistoksi vaikutti vahvasti mahdollistaja Jan Parsberg Madsen. Samoin Mejerietin kulttuurikeskuksen toteuttamisen takana oli Lykke Stine Farre, jonka verkostot sekä paikallisiin poliitikkoihin että nuoriin mahdollistivat kasvun pienestä kahvilatoiminnasta laajaksi kulttuurikeskukseksi.”  

R You Cult -hankkeen kolmas kansainvälinen kokoontuminen tapahtuu Suomessa joulukuussa 2023. Tällöin Suomen, Tanskan ja Portugalin hankeryhmien aiheena on syventyä kulttuurin digitalisaatioon.