Altti Kiuru: Teatterin voima henkilökohtaisena peilinä ja yhteisöllisyyden lähteenä

Tarinat harrastusten takaa -sarja tuo esiin nuorten piilossa tehtyä työtä ja intohimoa, joka usein jää julkisten saavutusten varjoon. Haluamme näyttää, että jokainen hetki harrastuksen parissa kasvattaa tärkeitä taitoja, kuten kärsivällisyyttä ja yhteistyötä, riippumatta siitä, saavuttaako se suurta menestystä. Tavoitteenamme on kunnioittaa jokaisen nuoren tarinaa ja kannustaa muita nuoria luottamaan itseensä. Sarja avaa uuden näkökulman harrastusten merkitykseen, korostaen henkilökohtaista kasvua ja yhteenkuuluvuutta.

Altti Kiuru, intohimoinen teatterintekijä, avaa sydämensä ja kertoo, miten teatteri auttaa häntä ymmärtämään itseään ja maailmaa. Kiuru, joka on löytänyt teatterista paikan, jossa voi olla kuka tahansa ja tutkia omaa identiteettiään, näkee taiteen voiman yhteisöllisyydessä ja henkilökohtaisessa kasvussa. Hän korostaa, kuinka teatteri toimii peilinä, joka heijastaa sekä tekijöidensä että yleisön sisimpiä tunteita ja ajatuksia, luoden tilan, jossa voi kokea, oppia ja kasvaa yhdessä.

Kiurun matka teatterin pariin alkoi kouluretkellä kansallisteatteriin, missä Shakespearen ”Julia ja Romeo” teki lähtemättömän vaikutuksen. Tämä kokemus herätti hänessä palon, joka on ohjannut hänen uraansa ja elämäänsä. Hän näkee teatterin ei vain taiteen muotona, vaan myös välineenä, joka mahdollistaa syvän tunneyhteyden luomisen ja tarjoaa lohtua ja ymmärrystä elämän suurten kysymysten äärellä.

Kiuru painottaa, ettei hänelle taide ole pakokeino, vaan tapa kohdata ja käsitellä tunteita, ajatuksia ja maailman epäkohtia. Hän uskoo, että taiteen kautta voi löytää merkityksen ja suunnan elämälleen, ja että jokainen kohtaaminen ja kokemus teatterissa muovaa häntä ihmisenä. Kiurun tarina on osoitus siitä, kuinka taide voi muuttaa maailmaa ja ihmisiä, herättäen keskusteluja, ajatuksia ja tunteita, jotka rikastuttavat meidän kaikkien elämää.

Videotuotanto: Valtti Visuals https://www.instagram.com/valttivisuals/

Taiteilija: Altti Kiuru https://www.instagram.com/alttikiuru/

Musiikki: Infraction Mokka Music bdProductions