Yhteisöhaku

Yhteisöhaku luo mahdollisuuksia kokeiluihin paikallisesti ja alueellisesti. Yhteisöt ja kunta-alan toimijat voivat hakea nuorten kanssa tai nuorille suunnattuun toimintaan tuotannollista tukea vuosittain tammi-helmikuussa uusiin tai kehitettäviin toimintamuotoihin, jotka edistävät nuorten taide- ja kulttuuriharrastamista.

Haku yhteistyöhön mukaan on vuosittain tammi-helmikuussa. Toiminta tulee toteuttaa saman vuoden aikana.

Yhteisöhaku 2023

Uudistunut Nuori Kulttuuri mahdollistaa uusien kulttuuri- ja taideharrastus kokeilujen tekemistä paikkakunnan tai lähialueen nuorille ja nuorten kanssa. Yhteisöhaku on kohdennettu rekisteröidyille yhteisötoimijoille (kaupungit, kunnat, yhdistykset tai yritykset). Haku on auki helmikuussa ja mahdollinen lisähaku on elokuussa. Toiminnan tulee toteutua hakuvuoden aikana.

Nuori Kulttuuri Roots tuo nuoret taiteen harrastajat yhteen. Nuorten omaehtoiseen toimintaan on olemassa jatkuva ideahaku. Paikallisten ja alueellisten kokeilujen lisäksi toimintaan mukaan lähteviä tahoja tuetaan valtakunnallisella verkostomaisella toiminnalla, joka käytännössä tarkoittaa yhteisiä tapaamisia sekä matalakynnyksistä tiedon- sekä ajatusten vaihtoa. Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea.

Nuori Kulttuuri Roots auttaa nuoria omien unelmien tavoittelussa. ”Haaveile isosti, toteutetaan yhdessä realistisesti” on hyvä ohjenuora tähän toimintaan.

Toiminnalla pitää olla jokin taiteellinen tavoite, mutta muuten ideointia ei ole rajoitettu. On sitten kyse tapahtumista, esityksistä, koulutuksista, verkossa tapahtuvasta toiminnasta tai vaikka kirjailijavierailusta, ota meihin yhteyttä, me autamme sinua alkuun emmekä jätä myöskään matkan varrelle.

Haku tammikuussa 2023 !

Mitä toimintaan mukaan lähtevänä saat?

 • Tukea toiminnasta muodostuviin välittömiin kuluihin (Taloudellinen kumppanuus)
 • Toimintojen markkinointiin ja viestintään liittyvää apua
 • Nuori Kulttuuri verkoston tukea ja yhteiset tapaamiset (Kulttuurisen Nuorisotyön kahvit)

Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea.

Roots-toiminnan tavoitteita voivat olla muun muassa

 • Mahdollistaa nuorille uusien taideharrastuksien, toiminnan tai tapahtumien tekemisen
 • Luoda alueen kulttuurisen nuorisotyön tekijöiden (taiteilijat, kunnan sektoreiden toimijat, yhdistystoimijat) kanssa verkostomaista toimintaa nuorille.
 • Nuorten verkostoituminen
 • Kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen kasvattaminen
 • Monia taidelajeja tai jopa eri aloja taiteen keinoin yhdistäviä ideoita
 • Toimintaa, joka juurtuakseen vaatii tukea

Yhteisöille tarkoitettuun Roots-toimintaan voi hakea mukaan Helmi/Maaliskuussa ja Elokuussa. Toiminnan tulee toteutua kyseisen vuoden aikana.

Stepit

 • Osallistakaa mukaan ideoimaan ja kartoittakaa nuorilta tarpeita ja toiveita
 • Jos mahdollista tehkää suunnitelma ja talousarvio yhdessä nuorten kanssa
 • Täyttäkää yhteistyökaavake nettisivuillamme
 • Pääset mukaan valtakunnalliseen Roots-verkostoomme (keskustelualusta ja yhteisiä tapaamisia) kuulemaan ja keskustelemaan muiden tekijöiden kanssa.
 • Roots-toiminnan toteutus
 • Toiminnan raportointi tekstin, kuvien ja videoiden avulla sekä toteuma taloudesta
 • Halutessanne voitte jatkaa kulttuurisen nuorisotyön verkostossamme yhteistyön ja rakentamista ja kokemusten jakamista toiminnon loputtua

Osallistu yhteisöhakuun

Täytä hakulomake alla olevasta linkistä.

Yhteisöhaku 2023