Anni Partanen

Nuoret keskustelevat Tampereelle Kulttuurin kriisistä

Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:sta järjestetään 11.5. klo 14:00 Nuori Kulttuuri Talks pureutuu pohtimaan kulttuurin tulevaisuutta nuorten elämässä. Tuotannosta  vastaa Tampereen nuorisopalveluiden osallisuustiimin Salla Lensu, Anni Partanen ja Daniel Sainio sekä Daniel lisäksi fasilitoijana nähdään Suomen Nuorisoseurojen Nuorten Mentorien Sara Hänninen

Anni Partanen Daniel Sainio Salla Lensu

” Hallituksen leikkaukset taiteen ja kulttuurin aloilta puhututtavat monia nuoria ja haluan nostaa aihetta enemmän esille keskustelukulttuurissa. Lisäksi nuorten mielenterveys on ollut jo kauemman aikaa keskustelunaiheena esimerkiksi mediassa ja taiteen ja kulttuurin vaikutukset mielenterveyteen ovat tutkittuja. Nuorten ääni on tärkeää saada kuuluviin näistä asioista”, Anni kertoo miksi tämä aihe nousi heillä tärkeäksi käsitellä tässä ajassa.

 

Myös Sallalle aihe on lähellä sydäntä, sillä hän on nuori taitelijan alku Tampereelta. Tästä aiheesta on heidän mielestä tärkeä puhua, koska taideilmaisun saavutettavuus on todella tärkeää mielenterveyden, luovuuden ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti nuorten keskuudessa.

 

”Taide toimii voimavarana minulle ja monelle muulle ja siksi kattoteemanamme on hallituksen leikkaukset taiteeseen ja kulttuuriin liittyen, ja toki nämä myös vaikuttavat mielenterveyteen. Mielenterveyden haasteet ja taide koskettavat itseänikin, ja siksi haluan niistä puhuttavan lisää”, Salla pohtii.

Koko tiimi Haluaa antaa nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin: miten he kokevat taiteesta ja kulttuurista leikkaamisen? Onko sillä vaikutuksia mielenterveyteen ja miten? Pyrimme valottamaan leikkausten syvällisiä vaikutuksia nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin ja tutkimaan mahdollisia ratkaisuja näiden vaikutusten lieventämiseksi.

”Nuori Kulttuuri Talks on hyvä paikka aloittaa keskustelukulttuurin käyminen ja vaikuttaminen”, Daniel kiteyttää miksi tuottavat keskustelutilaisuuden Monitoimitalo 13:sta.