roots yhteisöhaku 8.1.-29.2.2024

Kulttuuri- ja taideharrastamiseen liittyviä yhteistyöprojekteja etsitään jälleen

Nuori Kulttuuri etsii jälleen yhteisöjä mukaan toimintaansa, jotka kaipaavat alustaa missä kehittää nuorten taide- ja kulttuuriharrastamiseen liittyvää toimintaa. Yhteisöjä tuetaan rahallisesti, viestintällisesti sekä tarjotaan tuotannollista mentorointi apua esimerkiksi nuorten ryhmän ohjauksessa.

Vuonna 2023 Nuori Kulttuuri Roots toiminassa mukana oli kahdeksan tahoa. Toiminnassa toteutettiin mm. Spoken Word -ryhmä,  nuorten itse suunnittelemia tapahtumia, lyhytelokuvia, nuorten aluefoorumi sekä kansantanssia ja teatteria yhdistävä produktio.

”Projektit ovat olleet todella monenlaisia. Painotamme valinnoissamme taidelajien yhdistämistä. Pidämme myös tärkeänä, jos toimintaa toteutetaan alueella, missä taide- ja kulttuuriharrastamista on vähemmän. Nuorista itsestään lähteneet toiveet ja ideat ovat keskiössä”, Kulttuurisen nuorisotyön suunnittelija ja hakemusten käsittelystä vastaava Johanna Hurme kertoo.

Hakemukset arvioi ja käsittelee Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnan Roots-työryhmä, jossa tänä vuonna mukana ovat  Jyri Siimes(TYK) ja Jaakko Pitkänen (XAMK). Lopulliset päätökset yhteistyötahoista tekee Pasi Saarinen (Toimialajohtaja, teatteri ja kulttuurinen nuorisotyö)

Nuori Kulttuuri Roots -yhteisöhaku on auki 8.1.-29.2.2024 ja päätökset vuoden 2024 yhteistyötahoista tehdään maaliskuun aikana.

Katso lisätiedot täältä