Uusi opinnäytetyö antaa mittariston kulttuurisen nuorisotyön tapahtumien arviointiin

Anna Savolaisen opinnäytetyö ”Kulttuurisen nuorisotyön arviointi Nuori Kulttuuri -festivaalilla” on tuonut uuden näkökulman kulttuurisen nuorisotyön arviointiin. Tämä kehittämistyö keskittyy laadullisen mittariston kehittämiseen kulttuurisen nuorisotyön arvioimiseksi. Savolainen toteutti työnsä yhteistyössä Suomen Nuorisoseurojen kanssa, tarkastellen Kuopiossa keväällä 2023 järjestettyä Nuori Kulttuuri -festivaalia.

Opinnäytetyössään Savolainen kehitti mittariston, joka ei ainoastaan määrittele festivaalin vaikutuksia, vaan myös auttaa ymmärtämään ja kehittämään kulttuurisen nuorisotyön tavoitteita syvällisemmin. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen sekä haastatteluja, joissa viisi nuorta jakoi kokemuksiaan festivaalille osallistumisesta. Keskeisiä teemoja olivat osallisuus, kasvu, itsenäistyminen ja oppiminen.

Taidetyöpaja Nuori Kulttuuri Festival Kuopio 2023

Mittariston merkitys

Tutkimuksen avulla voitiin tunnistaa ja kehittää tapoja, joilla festivaali edistää nuorten henkilökohtaista kasvua ja osallistumista yhteiskunnassa. Savolaisen työn tulokset tarjoavat arvokkaita oivalluksia siitä, miten kulttuuriset tapahtumat voivat vaikuttaa nuorten elämään positiivisesti.

Call Out – Nuori Kulttuuri Festival Kuopio 2023

Opinnäytetyö päättyy suosituksiin Nuori Kulttuuri -toiminnan ja kulttuurisen nuorisotyön jatkokehitykseksi. Sen avulla voidaan parantaa nuorten osallisuuden tunnetta ja tukea heidän henkilökohtaista kasvuaan. Savolaisen työ tarjoaa mallin kulttuurisen nuorisotyön arvioinnille ja sen kehittämiselle. Mittaristo auttaa ymmärtämään paremmin nuorten kokemuksia ja tarjoaa työkaluja kulttuurisen nuorisotyön tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittämiseen. Tämä tutkimus ei ainoastaan valaise festivaalin vaikutusta osallistujiin, vaan myös ohjaa mahdollisesti kulttuurisen nuorisotyön tulevaisuutta.

Tutustu Anna Savolaisen opinnäytetyöhön Theseuksessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/815284