Vuoden viimeisillä kulttuurisen nuorisotyön kahveilla keskustellaan tuottamisen joukkoistamisesta

kädet tekevät yhdessä

Vuoden viimeisillä kulttuurisen nuorisotyön kahveilla keskustellaan tuottamisen joukkoistamisesta kolmen panelistin voimin. Kanuunan ja Nuori Kulttuurin vieraaksi saapuvat Elina Ala-Nikkola (Kulttuurituottaja, Asiantuntija Parru-tiimi Metropolia), Jani Lastuniemi(Nuorisosihteeri, Nuori Kulttuuri On Air Satelliittituottaja 2022, Mikkeli Nuorisopalvelut), Nazia Asif (Projektipäällikkö, Dynamo-hanke) ja Ville Laitinen (Kulttuurituottaja, Nuori Kulttuuri/Suomen Nuorisoseurat). Paneelia fasilitoimassa on Nuori Kulttuurilta Johanna Hurme.

Kulttuurituotannossa puhutaan joukkoistamisesta, jolla tarkoitetaan yleisesti hajautettua ongelmanratkaisu ja tuotantomallia, jossa toimeksiantaja hyödyntää yhteisön osaamista rajattua tehtävää varten. Yleisö voi joukkoistamisessa toimia ideoijana, rahoittajana, päättäjänä ja ratkaisijana esille nousseisiin kysymyksiin. Tämänkaltainen sitouttaminen nostaa halua markkinoida ja viestittää eteenpäin tapahtumaa, joka edistää tapahtumien tiedon nopeaa leviämistä.

Miten sitten kulttuurisessa nuorisotyössä tätä tuottamisen joukkoistamista hyödynnytetään, miten siitä tulisi tietoisempaa ja sitä kautta myös tehokkaampi toimintamalli kentällemme? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saamme vastauksia paneelissamme, joiden ydinosaamista on tuottamisen joukkoistaiminen.

Mukaan pääset liittymään täältä.