Ung Kultur

Ung Kultur -verksamheten är ett evenemang riktat för barn och unga hobbyister där deltagarna har möjligheten att uppträda i utmärkta miljöer, träffa andra hobbyister, få professionell och konstruktiv feedback för sina föreställningar, och dela nya upplevelser tillsammans. Kärnan i vår verksamhet består av deltagande, jämlikhet och samhälle.

Ung Kultur är en form av kulturellt ungdomsarbete där vi uppmuntrar, peppar upp och inspirerar ungdomar till kulturella fritidsintressen oavsett deras boplats, utbildning eller etnisk, språklig eller socioekonomisk bakgrund. Ung Kulturs avdelningar är Moves (dans), Sounds (musik) och Teatris (teater). Ung Kultur -verksamheten är en direkt fortsättning till Nuoriso konstevenemang som hölls fram till 2000-talet. Verksamheten samordnas för närvarande av Finlands Ungdomsföreningar.

Moves regionala evenemang

Moves samlar unga danshobbyister var tredje år i regionala evenemang runt om i Finland. Krav för deltagande i regionala evenemang är att alla deltagare är 10-20 år gamla och att föreställningen tar högst 6 minuter. Läs mer om Moves reglerna här. I varje evenemang ger juryn både muntlig och skriftlig feedback till dansartister och väljer representanter till ett nationellt evenemang i Tammerfors i juli.

Moves och Pispalan Sottiisi

Sammanlagt med det nationella Moves-evenemanget hålls den internationella folkdansfestivalen Pispalan Sottiisi i Tammerfors. Med båda dessa evenemang blir det 50 år sedan de först hölls. För jubileumsåret har vi valt att slå dem samman. Tillsammans som SottiisiMoves är vi en av årets viktigaste danskonstevenemang.

Ung Kultur

Ung Kultur -verksamheten är ett evenemang riktat för barn och unga hobbyister

Kansainvälinen matka-avustus

Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamat kansainväliset matka-avustukset on tarkoitettu esiintymis- ja opintomatkoihin, jotka suuntautuvat