På svenska

REGLER SOUNDS 2018
1. GENRER

Klassisk musik
 • orkestrar
 • grupper
 • körer
 • sånggrupper
Folkmusik
 • grupper
 • sånggrupper
Rytmmusik (såsom rock, pop, jazz, visor, schlager, hiphop, reggae, dans)
 • grupper
 • sånggrupper

2. LÄNGDEN PÅ FRAMFÖRANDET

Hela framförandet får räckä högst tio minuter.

3. ÅLDERSKLASSER OCH BEGRÄNSNINGAR

Deltagarna indelas i två åldersklasser:
födda 2003-2008 (10-15-åringar)
födda 1998-2002 (16-20-åringar)

Gruppstorleken ska vara minst tre personer. Högst 1/3 av gruppens medlemmar får avvika från åldersbegränsningen. Begränsningen gäller inte ledarna eller dirigenterna för framförandena och grupperna.

Målgruppen för evenemanget är unga konstintresserade. Unga som får sin huvudsakliga inkomst från musiken, deltar i yrkesutbildning inom musik (Sibelius-Akademin, militärmusikskola, yrkeslinjer vid musikläroanstalter) eller har en yrkesexamen i musik kan inte delta i evenemanget. Begränsningen gäller inte elever vid Sibelius-Akademins ungdomsutbildning.

I det regionala och nationella evenemanget får samma grupp delta endast i en gren. 2/3 av gruppmedlemmarna ska vara nya, för att gruppen ska anses vara en ny sammansättning.

4. FRÅN REGIONALA EVENEMANG TILL DET NATIONELLA EVENEMANGET

Alla ungdomar som bor i området kan delta i de regionala musikevenemangen. De regionala musikevenemangen ska ordnas senast i slutet av mars 2018.

De som skickats vidare från de regionala evenemangen anmäler sig till det nationella evenemanget i S:t Michel senast den 9 april 2018. Anmälningar som kommer efter det godkänns inte.

5. BEDÖMNING

Alla grupper som deltar i evenemanget får både muntlig och skriftlig respons för sitt framförande. I juryerna för Ung Kultur Sounds 2018 betonas dialog med de unga musikerna. Juryn strävar efter att lyfta fram styrkorna i framförandet, men också aspekter som hjälper musikerna att utvecklas i sitt musicerande.

Juryerna fäster till exempel vikt vid

 • framförandets innehåll
 • särdragen i sjungandet och musicerandet
 • samspelet mellan musikerna
 • expressiva aspekter
 • scenuppträdande
 • framförandets originalitet
 • samspelet mellan musikerna och publiken