Sounds 2018 teemana Oma ääni

Nuori kulttuuri- toiminnan aluetapahtumatuottajakoulutus järjestettiin Mikkelissä perjantaina 24.11.2017.  Alla olevan muistion koulutuksen sisällöistä laati Nuori Kulttuuri- toiminnan uusi tuottaja Nazia Asif. Pääasiallisina lähteinä ovat seminaarin kouluttajat: Sounds- tapahtuman taiteellinen johtaja Anna Kuoppamäki, Tampereen kaupungin nuorisotyön koordinaattori Elina Peippo, Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden tapahtumayksikön tuottaja Tiina Toivonen sekä toimialajohtaja Pasi Saarinen Suomen Nuorisoseuroista.

 

NUORI KULTTUURI- TOIMINNAN AJANKOHTAISET KUULUMISET

Nuori Kulttuuri- toiminta on siirtynyt kesällä 2017 Suomen Nuorisoseuroille. Suomen Nuorisoseuroilla Nuori Kulttuuri- toimintaa vetää toimialajohtaja Pasi Saarinen, jonka vastuualueina ovat sen lisäksi järjestön muu kulttuurinen nuorisotyö ja teatteritoiminta. Nuori Kulttuuri- toimisto sijaitsee Jyväskylässä, minne on syksyn 2017 aikana rekrytoitu kaksi kulttuurituottajaa.

Uudet tuottajat ottavat työt asteittain haltuun. Nazia Asif aloitti työt 24.11. ja ottaa aluksi vastuualueekseen aluetapahtumien tuotannon tukemisen. Jussi Kaijankangas siirtyy Jyväskylään töihin tammikuun puolen välin jälkeen. Hän keskittyy tulevana talvena ensisijaisesti Mikkelin SOUNDS- päätapahtuman tuottamiseen. Kaikki Nuori Kulttuuri- toiminnan työntekijät ovat käytettävissänne, kun tarvitsette asiaan liittyvää tietoa.

Nuori kulttuuri on ollut jo vuosikymmeniä nuorten oman taiteellisen toiminnan areena, jossa painoarvo on kohtaamisilla ja omilla kokemuksilla. Nuori Kulttuurin uuden tiimin johtoajatukseksi on muotoutunut toiminnan kirkastaminen sekä osallisuuden ja saavutettavuuden lisääminen. Tavoitteena on, että nuoret nousevat toiminnan johtotähdiksi, ja tapahtumien myötä kuntien ja järjestöjen eväät tehdä kulttuurista nuorisotyötä ovat entistä tukevammat.

VUODEN 2018 SOUNDS- FESTARIN TEEMANA ON OMA ÄÄNI

Vuoden 2018 SOUNDS-tapahtumien teemana on OMA ÄÄNI. Tapahtuman taiteellisen johtajan Anna Kuoppamäen mukaan ”oma ääni” on teemana monipuolinen, jopa poliittinenkin. Lapset ja nuoret halutaan nostaa esiin musiikin luovina tekijöinä, joilla on oma ääni musiikkikulttuurissa.

Oma ääni voi tarkoittaa omaa sävellystä, tekstiä tai sovitusta, tai se voi olla oman näkökulman löytämistä jo olemassa olevaan sävellykseen. Tärkeintä on Annan mukaan taata SOUNDS- tapahtumissa osallistumisen ja kohtaamisen mahdollisuus jokaiselle nuorelle.

Musiikin tekemisen ja oppimisen välineet ovat muuttuneet paljon viime vuosina. Perinteisten soittimien rinnalla erilaiset nettipohjaiset musiikintekoalustat avaavat uusia mahdollisuuksia musiikin luovaan tuottamiseen myös sellaisille nuorille, joilla ei ole aikaisempaa soittoharrastusta. Soundsin työpajatarjonnassa halutaan esitellä monipuolisesti myös näitä uuden musiikkiteknologian mahdollistamia välineitä lähestyä musiikin tekemistä. Aluetapahtumiakin ajatellen yksi tällainen työpajamalli voisi olla Musatorni-työpiste (lisätietoja Nuori kulttuuri -tuottajilta).

Taiteellinen johtaja toivoo moniäänisiä SOUNDS-tapahtumia, jotka tuovat yhteen erilaiset musiikit ja ihmiset. Tapahtuma luo monipuolisesti mahdollisuuksia kohtaamisille ja vuoropuhelulle sekä toisten nuorten että musiikin ammattilaisten kanssa. Myös raatityöskentelyssä pyritään dialogisuuteen ja raadin kokoamisessa kannattaa Annan mukaan painottaa raatilaisten pedagogista osaamista. Yksi tapa tukea dialogisuutta voisi olla esimerkiksi rakentaa palautetilanne siten, että kaikki samassa esiintymisblokissa esiintyneet ryhmät osallistuisivat palautteeseen yhdessä, jolloin raatilaisilla on yksilöpalautteen lisäksi mahdollisuus rakentaa yhteistä keskustelua kaikkien ryhmien kanssa. Tätä tapaa on käytetty pienten kokoonpanojen kohdalla jo kahdessa edellisessä valtakunnallisessa tapahtumassa. Suurten kokoonpanojen kohdalla tätä tapaa on kuitenkin ehkä vaikeaa toteuttaa.

Raadin toiminnan kannalta sihteerin työskentely on ensiarvoisen tärkeää. Sihteerin on hyvä olla sellainen henkilö, joka tuntee musiikkialan termistöä ja ymmärtää palautteen antoa pedagogisesta näkökulmasta. Ryhmät saavat sekä suullisen että kirjallisen palautteen. Palautteen tehtävänä on nostaa esiin sekä esitysten vahvuuksia että myös antaa konkreettisia vinkkejä siihen, kuinka omaa musiikintekemistä voisi kehittää. Palautteessa ovat keskiössä nuoret ja heidän musiikillisen ilmaisunsa tukeminen.

ALUETAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN MALLEJA

Tulemme jatkossa kartoittamaan, miten ympäri Suomea järjestetään Nuori kulttuuri- toiminnan aluetapahtumia. Ajatuksena on, että pääsisimme levittämään hyviä malleja kaikkien meidän tapahtumien järjestäjien käyttöön. Aloitamme lähipäivinä myös tapahtumatuotannon käsikirjan laatimisen, jotta Nuori kulttuuri- tapahtuman järjestäminen olisi helppoa, mukavaa ja tehokasta.

Koulutuspäivässä kuulimme esittelyt Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun malleista. Kummassakin mallissa huomioon otettavaa on se, että yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen. Mallista riippuen yhteen pannaan joko työntekijä- tai talousresursseja. Kummallakin alueella Nuori kulttuuri- tapahtumista on muodostunut toistuva, vuosisuunnitelmaan merkitty, kulttuurisen nuorisotyön toteuttamisen keino. Vuosisuunnitelmaan merkitseminen takaa sen, että tapahtuma ei tule yllättäen, vaan valmistelutyöhön päästään hyvin ennakoiden.

Elina Peippo toi esityksessään ilmi ajatuksen, että nuorisotyö on mahdollistamista. Nuori kulttuuri- tapahtumat eivät ole muusta työstä irrallista tekemistä, vaan se on kaiken muun tekemisen sisällä niin, että kaikki tapahtuman tekemiseen osallistuvat saavat siitä itselleen jotain. Ja useimmiten kerran tapahtuman järjestänyt haluaa olla mukana jatkossakin. Tällaisen yhteisen kokemuksen Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun edustajat koulutuspäivän yleisölle jakoivat.

Pirkanmaalla ja Helsingin seudulla olemassa olevia nuorten ryhmiä, kuten nuorisovaltuustoja tai nuorten työpajoja, hyödynnetään tapahtuman tuotannossa, viestinnässä ja esimerkiksi kahvilapalvelujen järjestämisessä. Näin nuorisopalveluiden työntekijät saavat valmiita toimintasuunnitelmia ja nuoret oikeita vaikutusmahdollisuuksia ja todellisia työtilanteita.

Maakunnallisessa ja kaupunkien yhteistyössä tulee mahdollisuuksia erilaiseen ja uutta avaavaan yhteistyöhön. Tiina Toivosen sanoin nuoria kiehtovat oudot, hauskat ja ”friikit” yhteistyökumppanit ja esiintymisfasiliteetit. Laaja yhteistyö luo myös mahdollisuuksia siihen, että nuoret tutustuvat toisiinsa maantieteellisesti laajemmalla alueella.

 

ALUETAPAHTUMIEN RAHOITUS

Viime vuosina Aluehallintovirastot ovat jakaneet Nuori Kulttuuri- toiminnan aluetapahtumien avustukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö pohtii parhaillaan, mikä on tulevaisuudessa paras tapa avustusten jakamiseen. Pohdinnoissa on nostettu esille ajatus, että kaikki Nuori Kulttuuri -toimintaan liittyvät avustukset kulkisivat jatkossa yhden organisaation kautta.  Päätöstä asiasta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Infoamme aluetapahtumien rahoituksen käytänteistä heti, kun saamme neuvottelut päätökseen.

 

TIIVIS YHTEISTYÖ SUOMEN NUORISOSEUROJEN NUORI KULTTUURI- TIIMIN KANSSA

Nuori Kulttuuri ottaa näinä päivinä ensimmäisiä askeleita entistä laajemmalla tiimillä. Olemme erittäin motivoituneita pitkäkestoiseen toiminnan kehittämiseen, jotta seitsemän vuosikymmentä jatkunut toiminta saavuttaa yhä uusia sukupolvia, synnyttää onnistumisen kokemuksia ja räjäyttää nuorten oman äänen kuuluviin.

Tartutaan yhdessä tähän tärkeään haasteeseen.  Olkaatten meihin aktiivisesti yhteydessä.

SOUNDS- ALUETAPAHTUMAT:

Nazia Asif

044 7598 772

nazia.asif@nuorisoseurat.fi

SOUNDS- PÄÄTAPAHTUMA:

Pasi Saarinen

050 408 0366

pasi.saarinen@nuorisoseurat.fi