SIRKUSKURSSI

Reija Tapaninen

Kuvataiteesta kehoon ja takaisin

Monitaiteinen sirkus- ja liikeimprovisaatiokurssilla työskennellään liikkeellisesti erilaisten kuvataiteen tyylisuuntien innoittamana. Analysoimme kuvien elementtejä ja muotoilemme niistä kehollisia improvisaatioharjoitteita. Osana kurssityöskentelyä tuotamme omia kuvataiteellisia teoksia sekä harjoittelemme kirjoittamaan osana improvisaatioharjoittelua. Tavoitteena on etsiä ja löytää innostavia näkökulmia niin sirkuksen kuin muidenkin esittävän taiteen keinojen liikkeelliseen tutkimiseen sekä yhteyksien luominen rinnakkaisten taiteenlajien välille.

Kurssi sopii erityisesti sirkuksesta, tanssista tai esittävästä taiteesta kiinnostuneelle, niin pitkään harrastaneille kuin vasta-alkajille. Kurssille osallistuminen ei vaadi ennakkotaitoja, ainoastaan halua heittäytyä yhteiseen kokeilevaan viikonloppuun! Kurssin vetäjänä toimii Reija Tapaninen.

Kuva: Heikki Järvinen