Roots yhteisöhaku kunnille, kaupungeille, yhteisöille

Uudistunut Nuori Kulttuuri mahdollistaa uusien kulttuuri- ja taideharrastus kokeilujen tekemistä paikkakunnan tai  lähialueen nuorille ja nuorten kanssa. Yhteisöhaku on kohdennettu rekisteröidyille yhteisötoimijoille (kaupungit, kunnat, yhdistykset tai yritykset). Haku on auki  helmikuussa ja mahdollinen lisähaku on elokuussa. Toiminnan tulee toteutua hakuvuoden aikana.

Mitä toimintaan mukaan lähtevänä saat?

- Tukea toiminnasta muodostuviin välittömiin kuluihin (Taloudellinen kumppanuus)

- Toimintojen markkinointiin ja viestintään liittyvää apua

- Nuori Kulttuuri verkoston tukea ja yhteiset tapaamiset (Kulttuurisen Nuorisotyön kahvit)

Kukaan Nuori Kulttuuri Roots -toimintaan osallistuva taho ei jää yksin, vaan saa verkoston kautta sekä ammatillista että vertaistukea.

Roots-toiminnan tavoitteita voivat olla muun muassa

- Mahdollistaa nuorille uusien taideharrastuksien, toiminnan tai tapahtumien tekemisen

- Luoda alueen kulttuurisen nuorisotyön tekijöiden (taiteilijat, kunnan sektoreiden toimijat, yhdistystoimijat) kanssa verkostomaista toimintaa nuorille. 

- Nuorten verkostoituminen

- Kulttuurisen nuorisotyön arvostuksen kasvattaminen

- Monia taidelajeja tai jopa eri aloja taiteen keinoin yhdistäviä ideoita

- Toimintaa, joka juurtuakseen vaatii tukea


Yhteisöille tarkoitettuun Roots-toimintaan voi hakea mukaan Helmi/Maaliskuussa ja Elokuussa. Toiminnan tulee toteutua kyseisen vuoden aikana.

Stepit

- Osallistakaa mukaan ideoimaan ja kartoittakaa nuorilta tarpeita ja toiveita

-Jos mahdollista tehkää suunnitelma ja talousarvio yhdessä nuorten kanssa

-Täyttäkää yhteistyökaavake nettisivuillamme 

-Pääset mukaan valtakunnalliseen Roots-verkostoomme (keskustelualusta ja yhteisiä tapaamisia) kuulemaan ja keskustelemaan muiden tekijöiden kanssa.

-Roots-toiminnan toteutus

-Toiminnan raportointi tekstin, kuvien ja videoiden avulla sekä toteuma taloudesta

-Halutessanne voitte jatkaa kulttuurisen nuorisotyön verkostossamme yhteistyön ja rakentamista ja kokemusten jakamista toiminnon loputtua