Roots – idéansökan för unga

Det förnyade Nuori Kulttuuri möjliggör nya kulturella och konstnärliga experiment och pilotprojekt på lokal och regional nivå. Nuori Kulttuuri Roots-verksamhetsmodellen erbjuder sparring genom ett samarbetsnätverk, hjälper med produktion och beviljar finansiellt stöd för nödvändiga kostnader för verksamheten.

Nuori Kulttuuri Roots sammanför unga konstnärer och söker idéer kring spontan ungdomsverksamhet. Ansökan för unga är öppen året runt. Nuori Kulttuuri Roots stödjer lokala och regionala experiment. Ytterligare får deltagarna stöd genom ett nationellt nätverk. I praktiken betyder detta gemensamma möten och samtal med låg tröskel. Ingen som tar del i Nuori Kulttuuri Roots blir ensam. Alla får både professionellt stöd och kamratstöd genom nätverket.

Nuori Kulttuuri Roots hjälper unga att förverkliga sina drömmar. ”Dröm stort! Låt oss förverkliga dina drömmar tillsammans på ett realistiskt sätt” är en bra riktlinje för vad vi gör.

Vi stödjer endast konstnärlig verksamhet. Andra begränsningar finns inte. Oberoende av om det är fråga om evenemang, föreställningar, utbildningar, webbverksamhet eller författarbesök, kontakta oss! Vi hjälper dig i början och följer med dig hela vägen.

Stegen:

  • Börja i god tid.
  • Skriv ner din idé och dina behov. Berätta hurdan hjälp du behöver att förverkliga din idé
  • Fyll i idéblanketten på vår webbplats www.nuorikulttuuri.fi/roots (spontan ungdomsverksamhet)
  • Vi svarar dig inom en vecka från att du kontaktat oss
  • I vårt nationella Roots-nätverk (diskussionsforum och gemensamma möten) får du chansen att höra och samtala med andra
  • Din Roots-verksamhet genomförs på din ort
  • Rapportera om verksamheten i form av bild och video
  • Om du vill, får du vara med i vårt nätverk och fortsätta att utveckla samarbete även när verksamheten upphör.