Roots – ansökan för kommuner, städer och organisationer

Det förnyade Nuori Kulttuuri möjliggör nya kulturella och konstnärliga experiment och pilotprojekt på lokal och regional nivå. Nuori Kulttuuri Roots-verksamhetsmodellen erbjuder sparring genom ett samarbetsnätverk, hjälper med produktion och beviljar finansiellt stöd för nödvändiga kostnader för verksamheten.

Nuori Kulttuuri Roots

Nuori Kulttuuri Roots sammanför unga konstnärer. Vi har två ansökningsomgångar per år för organiserade aktörer inom kulturellt ungdomsarbete – på våren och på hösten. Verksamheten måste genomföras under ansökningsåret. Nuori Kulttuuri Roots stödjer lokala och regionala experiment. Ytterligare får deltagarna stöd genom ett nationellt nätverk. I praktiken betyder detta gemensamma möten och samtal med låg tröskel. Ingen som tar del i Nuori Kulttuuri Roots blir ensam. Alla får både professionellt stöd och kamratstöd genom nätverket.

Nuori Kulttuuri stödjer organisationer som vill utveckla lokalt och regionalt kulturellt ungdomsarbete. Nuori Kulttuuri Roots ger stöd för experiment som inte möjliggörs av grundverksamheten. Tveka inte att kontakta oss! Låt oss fundera tillsammans på vad som saknas på er ort eller region och med vem ni skulle kunna förverkliga era idéer.

Organisationer kan delta i ansökningsomgångar som ordnas i februari/mars och i augusti. Verksamheten bör genomföras under ansökningsåret.

Ansökningsomgången i Februari 1.2.2022-28.2.2022

Stegen:

· Försök att bolla idéer med unga och kartlägga deras behov och önskemål

· Om möjligt, utarbeta planen och budgeten tillsammans med unga

· Fyll i samarbetsblanketten på vår webbplats

· I vårt nationella Roots-nätverk (diskussionsforum och gemensamma möten) får du chansen att höra och samtala med andra aktörer

· Genomför er Roots-verksamhet

· Rapportera om verksamheten i form av text, bild och video och budgetutfall

· Om ni vill, får ni vara med i vårt nätverk för kulturellt ungdomsarbete och fortsätta att utveckla samarbete och utbyta erfarenheter även när verksamheten upphör.