Päänräjäyttävä raatikattaus Nuori Kulttuurin Sounds -tapahtumassa, Mikkelissä 25.-27.5.2018

Nuori Kulttuurin Sounds -tapahtuma on nuorille musiikin harrastajille tarkoitettu katselmus, jossa osallistujilla on mahdollisuus esiintyä laadukkaissa puitteissa, kohdata toisia alan harrastajia ja saada ammattimaista, rakentavaa palautetta suorituksestaan sekä elämyksiä yhdessä toisten kanssa.

Kevään 2018 aikana on soitettu 22 aluetapahtumaa ympäri Suomen. Näihin tapahtumiin on jokaisen 10-20 -vuotiaan nuoren ollut mahdollista osallistua omalla ryhmällään. Aluetapahtumista paikallinen raati on lähettänyt ryhmiä eteenpäin valtakunnalliseen Sounds -tapahtumaan. Päätapahtuma pidetään 25.–27.5.2018 Mikkelissä.

Valtakunnallisessa Sounds -tapahtumassa esityksiä seuraavat raadit muodostuvat 2-3 jäsenestä, jotka edustavat alansa ammatillista huippua vankalla pedagogisella osaamisella vahvistettuna. Yhteensä raatilaisia on Sounds -viikonloppuna koolla 24. Raadin tehtävänä on luoda kannustava ilmapiiri, jossa nuori taiteilija voi kokea turvallisuutta ja esittämisen iloa.

Raadilta edellytetään kykyä suulliseen ilmaisuun, kuuntelemiseen ja halua rakentavaan mielipiteiden vaihtoon. Palautteen ensisijainen tarkoitus on kannustaa ja neuvoa. Esiintyjät voivat myös esittää kysymyksiä ja tarkentaa raadin huomioita. Keskustelu on tarkoitettu pääasiassa esiintyjille ja heidän ohjaajilleen. Suullisen palautetilaisuuden jälkeen ryhmä saa postitse kirjallisen palautteen.

Raati työskentelee aina itsenäisesti. Raati perustaa näkemyksensä taiteellisiin arvoihin  ja pedagogiseen otteeseen. Pääohjenuoranaan taiteen tekemisen ilon tukeminen. Sen lisäksi raati päättää viikonlopun aikana jaettavista stipendeistä ja kunniakirjoista. Valtakunnallisessa tapahtumassa raadin työskentelyä johtaa Nuori Kulttuuri -toiminnan Sounds 2018 -tapahtuman taiteellinen johtaja MuT Anna Kuoppamäki.

Raatilaiset vuoden 2018 Sounds -tapahtumassa ovat:

Ape Anttila, Jussi Chydenius, Luca Gargano, Hanna Haapamäki, Jukka Immonen, Harri Kentala, Nacera Ketroussi, Kalle Koivisto, Sami Kontola, Minja Koski, Esa Kuloniemi, Lauri Kyrönseppä, Jyrki Lasonpalo, Hildá Länsman, Paleface, Emilia Neuvonen, Aleksi Ojala, Sara Puljula, Aija Puurtinen, Inga Rikandi, Lauri Schreck, Kirsi Uutinen, Olli Vartiainen, Reima Viitala