Nuori Kulttuuri On Air 2022 – Regler

Videorecensionen kan ta emot 300 verk i registreringsordning.

Ansökningstiden är 1.2.–18.2.2022.


DELTAGARE OCH KONSTARTER

 • Man kan uppträda ensam eller i grupp.
 • Man kan delta med vilken konstart som helst, men de angivna reglerna måste följas.

FÖRESTÄLLNINGENS LÄNGD

 • Förställningens längd kan vara allt ifrån 2 minuter till 20 minuter. Föreställningen kan anpassas till reglerna.
 • Föreställningen måste ha en början, en mitt och ett slut.

ÅLDERSGRÄNS OCH ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR

 • Personer födda år 2002–2009 (13–20-åringar) kan ansöka om att få delta.
 • Högst 1/3 av gruppens medlemmar får avvika från åldersgränsen. Åldersgränsen gäller inte gruppledare eller tränare. Nuori Kulttuuri On Air är avsett för alla som är intresserade av konst.
 • Unga som studerar konst med sikte på en yrkesexamen (andra stadiet, yrkeshögskola eller universitet) får inte delta i Nuori Kulttuuri On Air förutom som gruppledare eller tränare.
 • Föreställningen betraktas som ny om 2/3 av gruppens medlemmar är nya.
 • Varje enskild konstnär eller grupp får ansöka med ett verk. Man får inte delta i videokonstmönstringen med ett verk som man deltagit i Nuori Kulttuuris konstmönstringar med tidigare.

HUR MAN DELTAR

 • Man ansöker genom att skicka in en film av sin föreställning.
 • Videon ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Ljudet ska vara klart och bilden skarp. Videon måste vara horisontell. Minsta bredd är 720 pixlar.
 • Din video publiceras på Nuori Kulttuuri Digistage där den är tillgänglig 25.2–20.5.2022.

RESPONS

 • En professionell jury tittar på er föreställning och ger skriftlig respons på den.
 • Föreställningen kan väljas ut till Nuori Kulttuuri On Air-satellitevenemanget som äger rum den 7 maj 2022. Föreställningar från olika håll i Finland väljs ut till evenemanget. Dagens höjdpunkt är en livesändning från Tammerfors.
 • Genom Nuori Kulttuuri Digistage kan även publiken ge respons på er föreställning.

TIDTABELL

 • Ansökningstiden är 3.1.–18.2.2022.
 • Grupperna får respons på sina föreställningar senast den 15 april 2022.
 • De föreställningar som väljs ut för att delta i Nuori Kulttuuri On Air-satellitevenemanget får veta detta senast den 20 mars 2022.

REGLER OCH PUBLIKOMRÖSTNING

 • Din video läggs ut på Nuori Kulttuuri Digistage där den är tillgänglig 25.2.–20.5.2022. Genom att skicka in videon godkänner du att videon publiceras på Digistage
 • Om du ansöker till den riksomfattande digitala konstmönstringen Nuori Kulttuuri On Air får du även rätt att ansöka om Nuori Kulttuuris internationella resebidrag.
 • Publiken får rösta fram sina favoriter till en livesändning från Tammerfors. Man kan rösta på alla grupper som deltar i konstmönstringen genom Nuori Kulttuuri Digistage.


Päivitetty (18.1.2022)