Nuorten matka-avustukset haettavissa Aluhallintovirastoilta

Nuorten matka-avustusten jakaminen on siirtynyt vuonna 2016 Aluehallintovirastojen vastuulle. Tämän syksyn haku on käynnissä 16.10. saakka. Rahoistusta haetaan oman alueen Aluehallintovirastosta.

Valtionavustukset nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainvälistymisen edistämiseen

Avustusta haetaan aluehallintoviraston lomakkeella ” Valtionavustus nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainvälisen toimintaan”.

Hakulomake löytyy osoitteesta: www.avi.fi > asioi verkossa > lomakkeet

 

Hakulomakkeelle tehtyyn hakemukseen tulee liittää:

  • hankesuunnitelma
  • nuorten kulttuuriryhmän esiintymismatkan osalta kuvaus matkan taustasta ja tavoitteista, kutsu, matkaohjelma, lista ryhmän jäsenistä (nimi, sukupuoli, syntymävuosi)
  • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
  • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistysrekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä)
  • yhteisön toimintakertomus tai vastaava selvitys ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta (ei koske kuntia tai kuntayhtymiä)

Hakemuksen on oltava perillä aluehallintovirastossa viimeistään 1. hakukierroksen osalta 18.4.2017 klo 16:15 ja 2. hakukierroksen osalta 16.10 klo 16:15.  Ensimmäisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavalla kierroksella. Toisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hylätään. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa siihen aluehallintovirastoon, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan.

Hakemus toimitetaan aluehallintoviraston kirjaamoon joko sähköpostitse liitteineen skannattuna doc – tai pdf – muotoon) tai postitse. Aluehallintovirastojen kirjaamot toimittavat sähköpostitse hakemuksensa lähettäneelle vastaanottokuittauksen tietojärjestelmän välityksellä automaattisena kuittauksena.

Aluehallintovirastojen yhteystiedot sekä lisätietoja antavat henkilöt: 

Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakunnat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.etela(at)avi.fi
Osoite: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Lisätietoja:
Suunnittelija, Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Suunnittelija, Mari Puhakka, puh. 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.ita(at)avi.fi
Osoite: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi, PL 50, 50101 Mikkeli
Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
sähköinen osoite: kirjaamo.lappi(at)avi.fi
Osoite: Lapin aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 8002, 96101 Rovaniemi
Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.lounais(at)avi.fi
Osoite: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 22, 20801 Turku
Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Erik Häggman, puh. 0295 018 302, erik.haggman(at)avi.fi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.lansi(at)avi.fi
Osoite: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 41, 40101 Jyväskylä tai Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Nuorisotoimi, PL 200, 65101 Vaasa
Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Niclas Risku, puh. 0295 018 817, niclas.risku(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Sähköinen osoite: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi
Osoite: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Nuorisotoimi, PL 293, 90101 Oulu
Lisätietoja:
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi