Nuori Taide – uusi foorumi nuorten visuaaliselle taiteelle ja tekemiselle

Suomessa on avautunut uusi valtakunnallinen foorumi nuorille visuaalisen taiteen ja ilmaisun harrastajille ja tekijöille. Nuori Taide nostaa nuoret esille taiteen tekijöinä ja tarjoaa heille mahdollisuuksia esitellä teoksiaan ja tekemistään. Toisaalta sen alla kehitetään matalan kynnyksen toimintaa niille nuorille, jotka ovat vailla harrastuksia. Kohderyhmä on 13–29 -vuotiaat, vaihdellen eri toimintamuodoissa.

 

Nuori Taiteen alla järjestetään valtakunnallisia tapahtumia sekä alueellisia ja paikallisia työpajoja. Niissä pitkälti yksilöpainotteisen taide- ja ilmaisumuodon harrastajat tapaavat toisiaan sekä innostavat muita harrastuksen pariin. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden nuorten oppia toinen toisiltaan ja kokeilla uusia asioita sekä työskennellä taiteen ja visuaalisen alan ammattilaisten kanssa. Nuori Taide tukee myös nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia järjestämällä koulutuksia. Sen tavoitteena on luoda yhteyksiä nuorten kanssa eri aloilla toimivien tahojen kuten nuorisotyön sekä kulttuuri- ja taidekentän välille.

 

Foorumin toivotaan täyttyvän nuorten sekä nuorisotyön ja visuaalisen kulttuurialan ammattilaisten ideoista ja toiminnasta. Toiminta perustuu ja se kehittyy yhteistyössä heidän kanssaan. Nuori Taide kutsuu kumppanikseen niin yksittäisiä nuoria ja taiteilijoita kuin paikallisia tai valtakunnallisia organisaatioita ja toimijoita.

 

Nuori Taide tekee jo yhteistyötä Amos Rex -taidemuseon kanssa. Se levittää tietoa museossa joka kolmas vuosi järjestettävästä nuorten uutta taidetta esittelevästä Generation-näyttelystä ja rohkaisee nuoria tarjoamaan teoksiaan siihen. Nuori Taide järjestää näyttelyn taiteilijoille tiloja työstää teoksiaan ammattilaisten ohjauksessa ja tuottaa ohjelmaa näyttelyn aikana.

 

Nuori Taidetta hallinnoi ja ylläpitää Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Säätiön kotipaikassa kulttuurikeskus Villa Artussa Hyvinkäällä on hienot puitteet Nuori Taide -toiminnalle, mutta toimintaa järjestetään tasapuolisesti eri puolella Suomea sekä verkkoympäristössä: www.nuoritaide.fi / Instagram:@nuoritaide / Facebook: nuoritaide.

 

Nuori Taide on rinnakkaistoimintaa Nuorisoseurat ry.:n hallinnoimalle Nuori Kulttuuri -toiminnalle, jonka Moves (tanssi), Sounds (musiikki) ja Teatris (teatteri) taidetapahtumiin osallistuu vuosittain tuhansia nuoria, nuorisotyön ja taiteen ammattilaisia, nuorten vanhempia sekä oppilaitosten edustajia. Nuori Taiteen ensimmäinen valtakunnallinen tapahtuma järjestetään Teatris-tapahtuman yhteydessä Jyväskylässä 25.5.2019.

Lisätietoa:
Tuottaja Päivi Venäläinen, p. 050 308 3625, paivi.venalainen@artcentre.fi

www.nuoritaide.fi