Nuori Kulttuuri On Air uudistaa Nuori Kulttuuri -toimintaa

Nuori Kulttuurin ydin on laadukkaissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa. Toiminta yhdistää ja nostaa esiin kulttuurisen nuorisotyön toimijoita, sekä antaa toteuttamisen mahdollisuuksia niin paikallisille, alueellisille kuin valtakunnallisillekin tekijöille.  Yhdessä luomme nuorille loistamisen paikkoja. Nuori Kulttuuri – onnistumisen kokemuksia.

Nuori Kulttuuri On Air on monitaiteinen ja monipaikkainen tapahtumakokonaisuus, joka järjestetään lauantaina 7.5.2022. Se koostuu kuuden kaupungin samaan aikaan järjestämistä satelliittitapahtumista sekä koko Nuori Kulttuuri vuoden huipentavasta LIVE-lähetyksestä Tampereelta.

Satelliittitapahtumat ovat oman näköisiään kokonaisuuksia omissa kaupungeissaan, jotka ovat Tampere, Pääkaupunkiseutu, Rovaniemi, Oulu, Mikkeli sekä Inari (Saamelaisnuorten taidetapahtuma). LIVE-lähetyksen tarkoitus on tuoda ihmiset nuorten tekemän taiteen äärelle sekä inserttien keinoin tuoda tietoa ja vaikuttavuutta nuorten kulttuuriharrastamisesta. Lähetys Tampere-talosta streamataan ainakin Nuorisoseurojen Vimeo -palvelun kautta.

Yhteisen tapahtumakokonaisuuden kautta tuodaan isoon kuvaan tarinoita ja ilmiöitä harrastusten takana. Yhteisenä tavoitteena on nostaa kulttuurisen nuorisotyön ja nuorten taideharrastusten arvostusta ja koota kulttuuria harrastavat nuoret yhteen harrastuksensa parissa.

Nuori Kulttuuri On Air -tapahtumaan haetaan videolla vuoden 2022 alussa.