Tanssiryhmä-syksy-2020-

Esitykseen tähtäävä tanssiryhmä

Liikkeellinen luova ilmaisu on osallistuville nuorille vieraampi laji. Tämän tyylinen itseilmaisu voi sopia myös sellaisille nuorille, joille ”perus” teatteritoiminta tuntuu eri syistä vieraalta tai vaikealta. Näin harrastustoiminnan piiriin löytää myös uusia nuoria. Sanaton ilmaisu mahdollistaa myös sellaisten nuorten mukaan tulemisen, joilla suomen kieli ei ole vielä vahva. Toimintaa voidaan suunnata suoraan taustaorganisaation laajojen nuorisotyön yhteistyöverkostojen kautta toimijoille, joiden toiminnan piirissä on nuoria, joille tämän tyyppinen toiminta voisi olla hyvä kokeilu ja reitti muuhunkin harrastustoimintaan ja osaksi oman kiinnostuksen kohdetta vastaavaa ryhmää.
Ryhmä aloittaa syysloman jälkeen 21.10. Jyväskylän Veturitalleilla, Siperian -tilassa. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 16:30-18:00.