Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol1.

Esitykseen tähtäävä tanssiryhmä

Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Syksyllä 2020 Nuori Kulttuuri avasi toimintaan liittyen pika-avustus haun, jonka avulla kartoitetaa ja kehitetään erilaisia kulttuurisen nuorisotyön toimintamalleja. Rahoitetut projektit kootaan yhteisesti Nuori Kulttuuri -Handbookiin projektien toteutumisen jälkeen. Juttusarjassa esitellään tahot ja toiminta, jotka saivat syksyn haussa rahoitusta. Ensimmäisenä esittelyvuorossa on jyväskyläläisen Kulttuuriyhdistys Väristyksen projekti.

Jyväskylässä yhdistetään sanatonta liikettä teatterin tekemiseen

Kulttuuriklubi Siperia on toiminut Jyväskylässä jo 20 vuoden ajan niin nuorten omaehtoisen kuin ohjatunkin taide- ja kulttuuriharrastustoiminnan mahdollistajana. Kulttuuriklubin taustalla toimii Kulttuuriyhdistys Väristys ry, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten taide- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia Jyväskylässä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys on kehittänyt nuorten kulttuuriklubin toimintamallin ja toimintaympäristön, Kulttuuriklubi Siperian. Toimintatilat sijaitsevat Jyväskylän Veturitalleilla. Kohderyhmään kuuluvat kaikki 13-29-vuotiaat kaupunkilaiset. Toimintaan osallistuminen tai siihen vaikuttaminen ei edellytä jäsenyyttä.

Siperian nuorisoteatterin harrastusryhmissä mukana olevat tai niissä aikaisemmin mukana olleet nuoret ovat esittäneet ohjaajilleen toiveita tanssiin ja liikeilmaisuun painottuvasta kurssista tai produktiosta. Nuoret saavat olla itse muotoilemassa toiminnan sisältöä ohjaajansa kanssa sekä päättää millaista esiintymistä lähdetään luomaan yhdessä. Nuorten ryhmä toteuttaa ohjaajan kanssa yhteisöllisesti tanssi- / liikeilmaisua sisältävän esityksen, joka esitetään yleisölle teoksen valmistuttua.

Liikkeellinen luova ilmaisu on osallistuville nuorille vieraampi laji. Tämän tyylinen itseilmaisu voi sopia myös sellaisille nuorille, joille ”perus” teatteritoiminta tuntuu eri syistä vieraalta tai vaikealta. Näin harrastustoiminnan piiriin löytää myös uusia nuoria. Sanaton ilmaisu mahdollistaa myös sellaisten nuorten mukaan tulemisen, joilla suomen kieli ei ole vielä vahva. Toimintaa voidaan suunnata suoraan taustaorganisaation laajojen nuorisotyön yhteistyöverkostojen kautta toimijoille, joiden toiminnan piirissä on nuoria, joille tämän tyyppinen toiminta voisi olla hyvä kokeilu ja reitti muuhunkin harrastustoimintaan ja osaksi oman kiinnostuksen kohdetta vastaavaa ryhmää.

Ryhmä aloittaa syysloman jälkeen 21.10.  Jyväskylän Veturitalleilla, Siperian -tilassa. Kokoontumiset ovat keskiviikkoisin 16:30-18:00.

Ryhmässä on mahdollisuus päästä kokeilemaan tanssiin ja liikkeeseen perustuvan esityksen tekemistä. Aikaisempaa kokemusta tanssista tai esiintymisestä ei tarvita, vain avointa mieltä ja uuden kokeilemisen intoa!

Ryhmä on tarkoitettu noin 15-20-vuotiaille ja siinä ei ole osallistumismaksua​. Ohjaajana on Sara Pitkänen. Ilmoittautumaan pääsee täältä (ryhmä täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä):