Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 6

Rautavaaran sirkuslaiset tekevät sirkusakrobatiaa

Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Syksyllä 2020 Nuori Kulttuuri avasi toimintaan liittyen pika-avustus haun, jonka avulla kartoitetaa ja kehitetään erilaisia kulttuurisen nuorisotyön toimintamalleja. Rahoitetut projektit kootaan yhteisesti Nuori Kulttuuri -Handbookiin projektien toteutumisen jälkeen. Juttusarjassa esitellään tahot ja toiminta, jotka saivat syksyn haussa rahoitusta. Rautavaaran Nuorisosirkusyhdistys tuo kulttuurin ilosanoman lähelle näinä aikoina sähköisesti.

Rautavaaran Nuorisosirkusyhdistyksen Sähköinen sirkustervehdys-hanke

Rautavaaran Nuorisosirkus on toiminut Rautavaaralla jo lähes 30 vuotta. Tänä aikana Rautavaaran Nuorisosirkus on tutustuttanut tuhansia lapsia ja nuoria sirkustaiteen parin. Toiminnan taustalla toimii Rautavaaran Nuorisosirkusyhdistys ry, jonka tarkoituksena on järjestää lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja edistää sirkustaiteen harrastamista Rautavaaran ja lähikuntien alueella. Toiminta on ns. matalan kynnyksen toimintaa jossa esimerkiksi harrastusmaksut pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina, jotta jokaisella lapsella tai nuorella olisi mahdollisuus harrastaa sirkusta. Toiminta koostuu viikottaisista harjoituksista, esiintymisistä ja sirkuskoulujen pitämisestä. Harjoitukset ovat kaksi kertaa viikossa Rautavaaran Monitoimitalon liikuntasalissa. Harjoituksissa käy 6 – 20 -vuotiaita Rautavaaran ja lähialueiden lapsia ja nuoria. Nuoret saavat harjoittelemisesta ja esiintymisestä itseluottamusta ja onnistumisen kokemuksia, sekä mielekästä tekemistä vapaa-ajalle.

Harjoituksissa ohjaajina toimivat sekä sirkusammattilaiset että yhdistyksen vapaaehtoiset. Harjoitusten lisäksi toimintaan kuuluvat esiintymiset ja sirkuskoulujen pitämiset oman kunnan ja lähikuntien alueella. Rautavaaran Nuorisosirkus on aktiivisesti mukana myös hyväntekeväisyystyössä, esiintyen esimerkiksi palvelutalojen väelle.

Kevään 2020 aikana Covid-19 pandemia muutti myös Rautavaaran Nuorisosirkuksen toimintaa. Kaikki keväälle ja kesälle 2020 sovitut esiintymiset peruuntuivat, samoin kaikki harjoitukset. Peruuntuneiden keikkojen joukossa oli myös palvelutaloihin suunniteltu sirkusesiintymiskierros. Koska lapset ja nuoret nauttivat kovasti esiintymisistä, mutta poikkeuksellisina aikoina tavalliseen tapaan esiintyminen on hankalaa, syntyi ajatus sähköisestä sirkustervehdyksestä.

Sähköinen sirkustervehdys-hankkeessa on tarkoituksena tehdä nuorten sirkustaiteesta audivisuaalinen, aikaan ja paikkaan sitomaton tervehdys, jonka voi lähettää tietokoneen välityksellä mihin tahansa. Tervehdys ilahduttaisi esim. palvelutalojen ihmisiä, koulujen oppilaita ja toisaalta esittelisi sirkustaidetta niille, jotka tätä harrastusta eivät vielä tunne.

Hankkeen ideana on järjestää neljä kokoontumista, joissa sirkustaiteenohjaajat ja luovien alojen kouluttajat tuovat tietämyksensä nuorten käyttöön. Näillä kokoontumiskerroilla on tarkoitus harjoitella paitsi sirkuslajeja, niin myös sitä, mitä muuta onnistunut esitys vaatii ja millaisin keinoin (valot, ääni, kuvanmuokkaus, videointi, editointi jne.) onnistunut esitys saadaan aikaan.

Tarkoituksena on yhdessä nuorten kanssa tuottaa syksyn 2020 aikana sähköisessä muodossa oleva esitys.  Tervehdys, jonka sirkus voi lähettää sirkuksen ystäville katsottavaksi, koettavaksi ja kuunneltavaksi. Sähköinen tervehdys tuo sirkuksen jokaisen ulottuville, vauvasta vaariin, Rautavaaralta muille paikkakunnille ja jopa maan rajojen ulkopuolelle.

Tähän hankkeeseen pyrimme saamaan mukaan myös nuoria, jotka eivät harrasta sirkusta, mutta ovat kiinnostuneita esim. videoinnista, maskeerauksesta tai äänentoiston/valojen suunnittelemisesta.

Toteuttamispaikkana on Rautavaaran Monitoimitalo. Varsinaisia hankekertoja on neljä eri lauantaita/sunnuntaita klo 10-14. Neljällä tapahtumakerralla harjoitellaan esityksiä, suunnitellaan toteutettavia kokonaisuuksia ja kouluttaudutaan esityksen videokuvauksen eri vaiheisiin. Näillä kerroilla mukana on omien hankevetäjien lisäksi sirkustaiteen ja luovien alojen ammattilaisia ohjaamassa ja kouluttamassa hankkeessa mukana olevia nuoria. Tämän lisäksi videoeditointi jatkuu tarvittaessa 2-3 päivänä syksyn aikana. Nämä kerrat sovitaan tarpeen mukaan. Hanke on tarkoitettu 10-20 –vuotiaille lapsille ja nuorille, eikä siinä ole osallistumismaksua.

Viimeisenä vaiheena on sähköisen sirkustervehdyksen julkistamistilaisuus yhdessä nuorten ja heidän perheidensä kanssa.