Nuori Kulttuuri Roots Juttusarja vol 5.


Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Syksyllä 2020 Nuori Kulttuuri avasi toimintaan liittyen pika-avustus haun, jonka avulla kartoitetaa ja kehitetään erilaisia kulttuurisen nuorisotyön toimintamalleja. Rahoitetut projektit kootaan yhteisesti Nuori Kulttuuri -Handbookiin projektien toteutumisen jälkeen. Juttusarjassa esitellään tahot ja toiminta, jotka saivat syksyn haussa rahoitusta. Mikkelin poikateatteri päätti pysähtyä maailman pysähtyessä ja pohtia millainen poikateatteri olisi 2020-luvulla.

Poikateatteria 2020-luvulla

Mikkelin poikatettaerin ryhmä ringissä

Mikkelin poikateatteri on toiminut Mikkelissä vuodesta 2008 tehden vuosittain prosessilähtöisiä esityksiä ryhmänsä nuorten elämiin liittyvistä aiheista. Poikateatteri on tarjonnut 12 -vuotisen toimintansa aikana noin sadalle nuorelle paikan olla, kokeilla, ihmetellä ja kasvaa. Toiminnan perusarvot ja toimintatapa ovat alusta asti pysyneet samana. Poikateatterin missio onkin ollut kannustaa nuoria miehiä avoimeen ja toiset huomioivaan olemiseen, sekä tietysti teatterin pariin.

Nyt vuonna 2020 koko maailma pysähtyi. Samalla heräsi ajatus siitä, että Poikateatterinkin on hyvä pysähtyä. Vaikka voimme ylpeydellä sanoa, että toimintatapamme on kouluttanut hyviä elämäntaitoja nuorille ja parantanut monien elämänlaatua, on poikateatterin hyvä tarkastella itseään myös kriittisesti. Keitä poikateatterissa käy, keitä ei käy? Jos ”poikateatteri” perustettaisiin TÄNÄÄN, mihin tarpeeseen se perustettaisiin? Onko kaikilla tasavertainen mahdollisuus liittyä toimintaan? Katsomme taaksepäin, jotta voimme nähdä avoimemmin eteenpäin.

Järjestämme toiminnallisen työpajakokonaisuuden, jossa nuoret yhdessä Poikateatterin ohjaajan kanssa pääsevät kehittämään toimintaa eteenpäin. Tutkimme yhdessä poikateatterin vahvuuksia, jotta ne säilyisivät toiminnassa myös jatkossa. Käsittelemme heikkouksia ja etsimme niille ratkaisuja. Työpajakokonaisuudessa nuoret pääsevät perustamaan omat uudet ”Poikateatterit” valitsemaansa aiheeseen liittyen, kasaamaan sille fiktiivisen ryhmän, jonka kanssa hahmotellaan ensimmäinen ”esitys”. Työpajoista ei synny esityksellistä ulostuloa, vaan työpajojen tuotoksia hyödynnetään tulevan ”varsinaisen” poikateatteritoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.

Työpajakokonaisuuden tavoitteena on hahmotella ”huomisen poikateatteria”, joka ei pelkästään toimi samalla hyväksi todetulla tavalla kuin vuonna 2008, vaan on myös merkittävällä tavalla kiinni nykypäivässä (mm. arvot ja saavutettavuus).

Työpajakokonaisuus toteutetaan Mikkelissä joulukuussa 2020.