Nuori Kulttuuri Roots juttusarja vol.27

Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta. Seuraava yhteisöhaku järjestetään helmikuussa 2022.

Juttusarja 23. osasta eteenpäin esitellään toimintoja jotka ovat hakeutuneet Roots-toimintaan mukaan elo-syyskuussa 2021. Tässä osassa Kuopion Setlementti Puijola ry kertoo, miten Roots:n avulla startataan tanssiteatteritoimintaa Kuopioon.

JuJu Dancessa lähdettiin kohti tanssiteatteria

Keväällä 2021 ryhmä lapsia/nuoria kokoontui yhteen miettimään teemaa, mitä haluaisivat tanssin kautta tarkastella. Ilmaan heiteltiin kaikenlaisia teemoja. Lapsista yksi sanoi:” haluaisin, että tekisimme tanssin siitä, että opettaja kiusaa oppilaitaan”. Tuli hiljaisuus. Suurin osa ryhmäläisistä sanoi varovaisen mietteliäinä olevansa kiinnostuneita samaisesta teemasta.

Edellinen kuvaus on ollut lähtölaukauksena tälle toiminnalle. Tapaamisen jälkeen keskustelimme ryhmän kanssa asiasta useamman kerran, ja teema kasvoi kasvamistaan. Tuli toive, että lähtisimme työstämään tätä aihetta jollain tavalla. Monella oli kokemuksia aikuisen kiusaamisesta, julkisesta nolaamisesta, vähättelystä ja rasismista. Teema yhteiseen toimintaan oli selvä. Taustaorganisaatiolla, Setlementti Puijolalla on myös vuosien kokemus henkistä, seksuaalista, sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, ja ymmärrystä siitä, että minkäänlaiseen toimintaan osallistuminen on todella haastavaa kipeän kokemuksen jälkeen, kun luottamus ihan kaikkeen ja kaikkiin on mennyt.

JuJu Dancella aloitettiin tanssiryhmien lisäksi teatteriryhmät syyskaudella 2021. Niin teatteriryhmät kuin osa JuJun tanssiryhmistä suuntaa katsettaan kevään 2022 tanssiteatteria kohti. Teatteriryhmiä ohjaa Teatterikorkeakoulusta valmistunut teatteriopettaja ja tanssiryhmiä ohjaavat tanssinopettajat.

Tanssiteatterin toiminnan ja produktion kokonaisuudesta vastaa tiimii Johanna Luomala, Johanna Hopia ja Jessica Kokkonen. Luomalan vastaa tanssin osa-alueista, Hopia teatterin työstämisestä ja Kokkonen käsikirjoituksen työstämisestä. Luomalalla on koulutus ja vahva osaaminen nuorisotyön, taiteen ja terapian alalta, Hopia on luokanopettaja ja Teatterikorkeakoulusta valmistunut teatteriopettaja. Tanssiteatteri produktion käsikirjoitusta työstää nuori yhdessä taiteen ammattilaisen kanssa. Käsikirjoituksen työstämiseen ja Kokkosen palkkaamiseen saimme pienen rahoituksen Setlementtiliitolta. Tämän lisäksi produktiossa on ydintiimi, joka koostuu lapsista, nuorista ja muista ammattilaisista. Tiimi pitää tiiviisti yhteyttä ja kasaa eri ryhmien välillä tehtyjä osia kokonaisuudeksi.


Setlementti Puijolan muissa yksiköissä  tehdään vahvaa sosiaalista nuorisotyötä, joiden kautta mahdollistamme eritaustoista tuleville lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua tanssiteatteriin monin erilaisin tavoin. Osallistumisen kohtia ovat esimerkiksi produktion markkinointi & mainonta, kahvio esitysten aikana, valojen suunnittelu ja toteutus sekä lavasteiden tekeminen ja suunnittelu.

Tanssiteatteriproduktio valmistuu keväälle 2022.

JuJu Dance on tanssikoulu, joka on aloittanut toimintansa 2020. Olemme osa Puijola ry:ä, joka on toiminut Kuopiosta vuodesta 1995. Työssämme on tärkeää yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys sekä se, että jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi. Lisätietoja www.jujudance.puijola.net

JuJu ryhmä pukuharjoituksissa