Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol 2.

kuvassa testaillaan taidemenetelmiä

Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Syksyllä 2020 Nuori Kulttuuri avasi toimintaan liittyen pika-avustus haun, jonka avulla kartoitetaa ja kehitetään erilaisia kulttuurisen nuorisotyön toimintamalleja. Rahoitetut projektit kootaan yhteisesti Nuori Kulttuuri -Handbookiin projektien toteutumisen jälkeen. Juttusarjassa esitellään tahot ja toiminta, jotka saivat syksyn haussa rahoitusta. Liedon 4h-yhdistys toteuttaa Elämyksiä ja Taidetta Nuorille -koulutussarjan.

Liedossa elämyksiä ja taidetta nuorille

Liedossa aloite oman kulttuurin ja taiteen tuottamiseen on tullut nuorilta, joten Elämyksiä ja Taidetta Nuorille -projektin sisältöä ja käytännön toteutusta on alusta asti suunniteltu yhdessä nuorten kanssa. Nuorilta on saatu runsaasti erilaisia ideoita, joista on yhdessä valittu nuoria eniten kiinnostavat aihealueet toteutettavaksi projektissa.

Koulutuskokonaisuus tähtää siihen, että nuoret saavat onnistumisen kokemuksia. Nuoria kannustetaan kokeilemaan rohkeasti uusia toimintamalleja ja taiteen muotoja, myös digitaalisia työkaluja sekä ympäristöjä hyödyntäen. Elämyksiä ja Taidetta Nuorille -leirin ohjelmassa onkin muun muassa uusien taidetekniikoiden (gelliplate, puuteripigmentit, vahatekniikat, huovutus) kokeiluja, erilaisia draamamenetelmiä ja musiikkia, tarinateatteria, luovuus- ja ideointiharjoituksia sekä video- ja valokuvaustyöpaja.

Elämyksiä ja Taidetta Nuorille -projektin keskeisenä toimintamallina on vertaisoppiminen, jossa nuoret tuovat oman osaamisensa muiden nuorten käyttöön opastamalla ja rohkaisemalla heitä erilaisten taidemuotojen kokeilemiseen. Nuorten vertaisoppimisen tukeminen ja edistäminen lisää nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuoret oppivat samalla myös yhteistyötaitoja, jotka kulkevat mukana läpi elämän.

Projekti vahvistaa nuorten luovuutta ja käden taitoja osallistavan taide- ja kulttuuritoiminnan avulla. Useiden tutkimusten mukaan luovuus antaa nuorille onnistumisen kokemuksia sekä ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja parantaa ongelmanratkaisukykyä.

Projektin tuloksena toteutettava virtuaalinen taidenäyttely tuo esille nuorten omaa kulttuuria, jolloin sen vaikutukset ulottuvat laajemminkin nuorten keskuuteen. Projektissa syntyneiden toimintamallien avulla kehitetään nuorten omaehtoista toimintaa ja 4H-nuorisotyötä.

Liedon 4H-yhdistys on projektin taustaorganisaatio. Projektin suunnitteluun on osallistunut joukko nuoria, jotka ovat löytäneet toisensa nuorille suunnattujen 4H-työelämäkurssien kuten Osaava kerhonohjaaja-, Lastenhoito- ja Leiriohjaajakurssien kautta. Projektin työryhmään kuuluu viisi 15-22-vuotiasta nuorta sekä 4H-yhdistyksen luottamushenkilö ja toiminnanjohtaja.

Liedon 4H-yhdistys on osa valtakunnallista nuoriso- ja kansalaisjärjestöä. 4H-toiminnan tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.

4H-toiminta on kaikille avointa, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, mikä antaa hyvät edellytykset nuorten kulttuuriprojektin toteutukselle.

Elämyksiä ja Taidetta -leiri järjestetään 23.-25.10.2020 Ahtelan nuorisoleirikeskuksessa Sauvossa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset https://lieto.4h.fi/leirit/elamyksia-ja-taidetta-leiri/