Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 8


Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Syksyllä 2020 Nuori Kulttuuri avasi toimintaan liittyen pika-avustus haun, jonka avulla kartoitetaa ja kehitetään erilaisia kulttuurisen nuorisotyön toimintamalleja. Rahoitetut projektit kootaan yhteisesti Nuori Kulttuuri -Handbookiin projektien toteutumisen jälkeen. Juttusarjassa esitellään tahot ja toiminta, jotka saivat syksyn haussa rahoitusta. Siilinjärven nuorisotalon ulkotilaan suunnitellaan nuorille viihtyisä piha-alue.

Pieni nuorisokulttuuriteko Vuorelaan

Siilinjärven toinen nuorisotalo valmistui 2017, Etelä- Siilinjärvelle Vuorelaan päiväkodin kanssa saman katon alle. Nuorisotilat sijaitsevat kolmikerroksisen talon pohjakerroksessa ja nuorisotila ja päiväkoti jakavat yhteiset piha-alueet. Kuluneet käyttökokemukset ovat tuoneet haasteita nuorten harteille, kun pienen porukan välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus on saanut päättäjät sulkemaan piha-alueiden portit. Nuoria ja nuorten kasvuympäristöön liittyviä ilmiöitä on puitu näkyvästi alueen puskaradioissa ja paikallislehtien mielipidekirjoituksissa. Nuorilla on selkeä toive; saada nuorten näköinen paikka, jossa voisi luvan kanssa viettää vapaa-aikaa. Pieni nuorisokulttuuriteko on aikuisten mahdollisuus tukea nuoria toiveessa.

Pieni nuorisokulttuuriteko toteutetaan työpaja tyyppisenä toimintana, alueen 14-17-vuotiaden nuorten kanssa. Projektissa toteutetaan graffiti nuorisotalon pääoven läheiseen betoniseinään. Seinän välittömään läheisyyteen sijoitetaan hengailuun sopivia kalusteita ja roskiksia. Apua graffiti-työpajan toteuttamiseen nuoriso-ohjaajat saavat Katutaideyhdistys Urbaani ry:ltä. Idea nuorten paikasta lähti nuorten tarpeesta ja nuorten osallistaminen idean toteuttamiseen antaa nuorille sekä vaikuttamisen ja näkyväksi tulemisen kokemuksen kuin myös sitouttaa pitämään huolta omasta alueestaan. Nuoret osallistuvat suunnittelu työpajaan, graffitin toteutus työpajaan sekä tekevät päätöksen pihakalusteista.

Työpajaan osallistuvilta nuorilta ei vaadita aiempaa graffitiosaamista tai erityisiä taiteellisia näkemyksiä. Graffiti on osana nuorisokulttuuria ja taidokkaasti toteutettuna Vuorelan asuinalueelle näkyvä ja tärkeä muistutus nuorten tarpeista. Graffitilla voidaan viestiä tarpeita, tunteita ja rakentaa siltoja keskustelukulttuuriin. Nuoret ovat toteutettavan projektin keskiössä ja nuorten osallistaminen ennaltaehkäisevää ja kasvattavaa nuorisotyötä.  Projekti toteutetaan syksyn 2020 aikana, hyvien säiden aikana. Suunnitteluun ja tekniikkaan keskittyvä työpaja on Vuorelan nuorisotalolla sisätiloissa ke 20.10 klo 18. alkaen ja alustavasti graffitin maalaus työpaja alkaa 4.11.2020. (Toteutukseen tarvitsemme sateettoman ja tarvittaessa useamman illan.)