Nuori Kulttuuri Roots -juttusarja vol. 15


Nuori Kulttuuri Roots tuo yhteen kulttuurisen nuorisotyön mahdollisuudet nuorten taide -ja kulttuuriharrastusten toimintojen ja tapahtumien kehittämisessä. Paikallisen toiminnan kehittäminen tuo tekijät ja nuoret yhteen valtakunnallisesti paikallisella tasolla. Mahdollistaen näin toimintojen ympärivuotisen tekemisen Nuori Kulttuurin alla, muista tapahtumista riippumatta.

Syksyllä 2020 Nuori Kulttuuri avasi toimintaan liittyen pika-avustus haun, jonka avulla kartoitetaa ja kehitetään erilaisia kulttuurisen nuorisotyön toimintamalleja. Rahoitetut projektit kootaan yhteisesti Nuori Kulttuuri -Handbookiin projektien toteutumisen jälkeen. Juttusarjassa esitellään tahot ja toiminta, jotka saivat syksyn haussa rahoitusta. Taidekoulu Estradi kehittää Break a Leg -projektin avulla matalakynnyksisyyttä pojille sirkusharrastamiseen.

Taidekoulu Estradi ”Break a leg” -projekti 

”Break a leg” -projektilla pyritään vahvistamaan ja tukemaan nuorten, sirkusta harrastavien poikien asemaa omassa harrastusyhteisössään.   

Projektilla pyritään löytämään toimintamalleja, jotka kannustavat sirkusopettajia kokeilemaan poikien kanssa erilaisia projekteja ja tätä kautta vahvistamaan heidän osallisuuttaan taideharrastuksen parissa.  

Projektin taustalla on huoli siitä, että tavoitteelliset taideharrastukset naisvaltaistuvat ja etenkin murrosiässä pojat luopuvat kokonaan harrastuksista pelien viedessä yhä enemmän aikaa heidän vapaa-ajastaan.  

”Break a leg” -projektin myötä Taidekoulu Estradin nuoret, yli 12 -vuotiaat sirkusta harrastavat pojat kootaan yhteen ja heille tarjotaan erilaisia näköaloja oman taideharrastuksensa parista.   

Suunnitelmana on käydä poikien kanssa tutustumassa alan ammattilaisten toteuttamaan esitykseen, tutustuttaa pojat sirkusalaa opiskeleviin nuoriin ja tuoda poikien luokse vierailulle sirkusalan ammattilainen vetämään työpajaa ja kertomaan omasta työstään ja ”polustaan” sirkusalan ammattilaiseksi.  

Projektin myötä toivotaan, että osallistuvien poikien into ja itseluottamus sirkuksen ja taiteen harrastajina kasvaa. Tavoitteena on myös, että poikien ääni ja mielipiteet tulevat entistä paremmin kuulluksi omassa harrastusyhteisössään.  

Pidemmän aikavälin tavoitteena on myös, että projektiin osallistuvat nuoret voisivat ryhtyä nuorempien harrastajien ”kummioppilaiksi” ja omalla esimerkillään kannustaa itseään nuorempia sirkuksen harrastajia valitsemassaan taideharrastuksessa eteenpäin.   

Taidekoulu Estradin ytimessä on taito, taide ja siitä kumpuava elinikäinen ilo.  Taidekoulu Estradi on lappeenrantalainen monitaidekoulu, jossa on mahdollista harrastaa rytmimusiikkia, sirkustaidetta ja teatteritaidetta. Toiminnan ytimessä on laajan oppimäärän mukainen taiteen perusopetus eri ikäisille oppijoille ja oppilasryhmille.  

Taiteen perusopetuksen lisäksi Taidekoulu Estradi tarjoaa opetustoimintaa myös kurssimuotoisesti, tyhy-toimintana sekä kulttuuripajojen muodossa kouluille ja varhaiskasvatuksen ryhmille. Lisäksi Taidekoulu Estradi on tehnyt taideopetusta saavutettavammaksi useissa eri soveltavan ja sosiaalisen taiteen projekteissa mm. maahanmuuttajille tai eri ikäisille laitoksissa asuville.  

Vuosi 2020 on Taidekoulu Estradin 15-vuotis juhlavuosi. Koulu aloitti toimintansa vuonna 2005, kun kolme lappeenrantalaista taidekoulua yhdistyivät. Yhdistymistä edelsi kolmivuotinen ESR-rahoitteinen TAIKO-taidekouluhanke, jonka voimin yhdistymistä tutkittiin ja valmisteltiin. Taidekoulu Estradin taustavoimaksi perustettiin Etelä-Karjalan Estradi ry, joka hallinnoi koulun toimintaa. 

Taidekoulu Estradi toteuttaa vuosittain lukuisia taidelajikohtaisia ja taiteidenvälisiä näytöksiä. Oppilaat, joita Taidekoulu Estradin viikoittaisessa harrastustoiminnassa on mukana noin 550, pääsevät näytösten kautta esiintymään eri kokoisille estradeille ja erilaisille yleisöille. 

Sirkuslinja on koulun taidelinjoista suurin. Tällä hetkellä sirkuslinjalla on eri ikäisiä oppilaita noin 350, opettajia seitsemän ja apuohjaajia kuusi. Lukujärjestyksen mukaisia opetustunteja on tarjolla maanantaista lauantaihin, jonka lisäksi viikonloppuisin on mahdollista harjoitella esityksiä tai projekteja varten.