Nuori Kulttuuri Neuvottelukunta 2020 esittäytyy

Puolivuotta on vierähtänyt siitä, kun Nuori Kulttuurin uusi neuvottelukunta istui ensimmäisen kerran yhteisen pöydän ääreen ja vihdoin meillä on kunnia saada esitellä Neuvottelukuntamme jäsenistö. Seuraavana esittelyvuorossa on Jaana Fedotoff.

Kuka olet ja oma organisaatiosi?

Työskentelen Koordinaatissa kehittämispäällikkönä. Olen vastannut Koordinaatin toiminnasta vuodesta 2006, jolloin sen toiminta aloitettiin. Koordinaatti toimii Oulussa ja on osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (YAMK). Lisäksi takana on lukuisa määrä muita opintoja, kuten tiedotusoppia ja johtamista. Työni on kohdentunut jo hyvin varhaisessa vaiheessa viestintään sekä nuorille suunnatun tiedotuksen, ohjauksen ja neuvonnan pariin kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Sillä tiellä olen edelleen. 

Minulla on strateginen ja operatiivinen vastuu Koordinaatin toiminnasta, mikä sisältää hallinnollisten sekä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien lisäksi erilaisia asiantuntijatehtäviä sekä suunnittelua ja kehittämistä. Keväästä 2020 hieman eri tavalla kuin aiemmin, sillä olemme osa kolmea, valtakunnallista osaamiskeskusyhteenliittymää. Teemoina nuorisotyö kunnassa, osallisuus ja vaikuttaminen sekä digitaalinen nuorisotyö.  Olen mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa hankkeissa asiantuntijana ja toteuttajana. Nuorisotyöllisiä kiinnostuksen aiheita ovat mediakasvatus, verkkoperustainen nuorisotyö, verkkodemokratia sekä nuorten vaikuttaminen ja osallisuus sekä myös kaikkien nuorten yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen.

Toimin nuorten tieto- ja neuvontatyön eurooppalaisen kattojärjestö ERYICAn (European Youth Information and Counselling Agency) hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2016 ja edelleen.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnasta?

Nuori Kulttuuri toimintamallina ja mahdollistaja on aina ollut näkyvä mahdollistaja monelle nuorelle osallistuja, olla osallisena ja tuoda omia kykyjä esille. Minua innostaa toimia mukana verkostoissa, joissa mahdollistetaan paikkoja ja foorumeita nuorille ilmaista itseään tuetusti, siten että kaikilla nuorilla olisi yhtälaiset mahdollisuudet merkitykselliseen ja elämykselliseen elämään. Ja sellaiseen elämään, että jokainen kokee itsensä tärkeäksi ja huomioiduksi. Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnassa voin edistää näitä asioita. Näin sen koen. Ja pidän asiaa todella tärkeänä.

Millaisia asioita haluat jakaa/antaa Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnassa?

Toivon, että voin jakaa kokemustani ja osaamistani. Lisäksi olen innostuja ja innostaja, joten toivon myös, että minulla on riittävästi aikaa olla enemmänkin mukana tapahtumissa ja muussa kehittämistoiminnassa. Ainakin lupaa osallistua aktiivisesti keskusteluun, yhteiseen pohdintaa ja lupaa myös kysyä, jos en tiedä. Mielestäni hyvät kysymykset ohjaavat myös ajattelua ja vievät monia asioita seuraavalla askeleelle.  

Mitä Nuori Kulttuuri -toiminta sinulle edustaa?

Ehdottomasti yhdenvertaisia mahdollisuuksia nuorille. Tasa-arvoista toimintaa ja luotettavaa, aikuisten ohjausta ja tukea. Nuori Kulttuuri edustaa minulle mahdollisuuksia, oppimisten teitä ja innostavia näkymiä nuorille, jotka eivät aiemmin ehkä osanneet ajatella sitä, kuinka monet polut maailma heille tarjoaa.

Mikä taiteenlaji sinua kiinnostaa tai minkä lajin koet olevan lähellä sinun sydäntäsi ja miksi? 

Kaikki visuaaliset taiteet, mutta erityisesti valokuvaus ja maalaustaide. Usein myös poikkitaiteelliset ”lajit” ovat jännittäviä ja herättävät ihmettelemään kuinka luovuus on rikasta ja moniulotteista. Lähinnä sydäntä koen useimmiten kirjallisuuden. Olen lapsesta lähtien lukenut paljon ja toivoisin, että minulla olisi mahdollisuus lukea tänä päivänä enemmän. Kirjoitetut sanat saavat myös niin monia muotoja ja niitä on joskus vaikea tulkita, mitä kirjoittaja tarkoittaa tai mihin lause johtaa.

Oletko harrastanut tai harrastatko nyt jotain taidelajia? Millaisia asioita kyseisen lajin harrastaminen sinulle antaa?

En varsinaisesti harrasta itse mitään erityistä taidelajia mutta eri taiteenlajeihin tutustuminen on osana elämääni. Teatteri, näyttelyt, musiikki jne. ovat elämässäni läsnä vaihdellen vuodenaikojen ja kiinnostuksen mukaan.  

Oletko itse ollut joskus mukana Nuori Kulttuuri / Nuorten Taidetapahtumista? Millaisia muistoja sieltä nousee esiin?

Olen ollut lapsena mukana useita kertoja paikallisessa lasten ja nuorten kulttuuritapahtumissa Oulussa ja muistoina niistä on useita hopealusikkapalkintoja kuvataiteista ja kirjoittamisesta. Osallistui myös erilaisiin kirjoituskilpailuihin ja niistä muistona Muumipeikko- kirjat. Tapahtumista on jäänyt todelle eläväiset muistot ja vieläkin ilahduttaa mieltä kun muistan tapahtumien jännityksen ja lopputulosten kuuluttamisen. Se on yksi syy myös siihen, että halusin lähteä mukaan Nuori Kulttuuri neuvottelukunnan toimintaan.

Nuorisotyöntekijänä olen ollut useissa Nuorten Taidetapahtumassa mukana järjestelypuolella.

Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnan tavoite on olla neuvoja ja tarvittaessa verkostomaista tukea antava elin Nuori Kulttuurille ja sen toiminnoille. Yhteisen tahtotilan muodostaa Kulttuurisen Nuorisotyön kehittäminen valtakunnallisesti.