Nuori Kulttuuri Neuvottelukunta 2020 esittäytyy

Puolivuotta on vierähtänyt siitä, kun Nuori Kulttuurin uusi neuvottelukunta istui ensimmäisen kerran yhteisen pöydän ääreen ja vihdoin meillä on kunnia saada esitellä Neuvottelukuntamme jäsenistö. Seuraavana esittelyvuorossa on SottiisiMoves 2020 -tapahtumassa Tampereen Nuorisopalveluiden yhteistyötä hoitava Biritta Brusi.

Kuka olet ja oma organisaatiosi?

Olen kulttuurituottaja Tampereen kaupungin nuorisopalveluista

Mikä sai sinut kiinnostumaan Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnasta?


Kulttuurinen nuorisotyö on aina ollut lähellä sydäntäni ja sen parissa olen tiiviisti työskennellytkin jo kymmenen vuotta. Olen ollut mukana kehittämässä kulttuurista nuorisotyötä niin paikallisesti kuin alueellisestikin. Neuvottelukunnan myötä olen saanut mahdollisuuden päästä mukaan kehittämään sitä myös valtakunnallisesti. Nuori Kulttuuri toiminta on tärkeä osa suomalaista kulttuurista nuorisotyötä ja kun minua pyydettiin neuvottelukuntaan, en epäröinyt hetkeäkään lähteä mukaan.

Millaisia asioita haluat jakaa/antaa Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnassa?

Haluan tuoda esille kulttuurisen nuorisotyön näkökulmaa kunnalliselta puolelta, ruohonjuuritasolta. Tuon nuorten ääntä, tekemistä sekä heidän luomaansa kulttuuria esille oman työni kautta. Toivon, että minulla on annettavaa neuvottelukunnan työskentelyyn kokemusteni kautta myös pitkäaikaisena Nuori Kulttuuri aluetapahtumien tuottajana.

Mitä Nuori Kulttuuri -toiminta sinulle edustaa?

Nuori Kulttuuri -toiminta edustaa minulle niin kulttuurisen nuorisotyön pitkää historiaa kuin tulevaisuutta Suomessa. Toiminnassa on mukana tuhansia nuoria vuosittain ja uskon että osallistumisen kokemukset jättävät positiiviset jäljet jokaiseen nuoreen. Nuoret luovat omaa kulttuuriaan, taideteoksia omista lähtökohdistaan ja sen hetkisestä maailmastaan. On hienoa, että Nuori Kulttuuri -toiminta tuo nämä tekijät yhteen sekä tuo sen nuorten luoman kulttuurin näkyvästi esille.

Mikä taiteenlaji sinua kiinnostaa tai minkä lajin koet olevan lähellä sinun sydäntäsi ja miksi?

Musiikki ja teatteri ovat minulle tärkeitä. Ne on kulkeneet mukana läpi elämäni, tukeneet kasvuani sekä kehitystäni lapsesta aikuiseksi. Olen niiden kautta tullut nähdyksi ja kuulluksi. Osallistumisen tavat ovat ehkä vuosien varrella muuttuneet, mutta noiden taiteenlajien merkitys on säilynyt samana.

Oletko harrastanut tai harrastatko nyt jotain taidelajia? Millaisia asioita kyseisen lajin harrastaminen sinulle antaa?

Olen harrastanut vuosien varrella mm. musiikkia, teatteria ja valokuvausta. Nykyään harrastaminen on enemmän kulttuurista voimaantumista osallistumalla erilaisiin kulttuuritapahtumiin ja -elämyksiin. Olen ahkera musakeikoilla kävijä. Taidenäyttelyt, museot ja erilaiset teatteriesitykset tempaavat minut helposti mukaansa. Kulttuurin avulla koen rentoutuvani ja pohdiskelen sen kautta erilaisia asioita, niin elämääni kuin ympäröivään maailmaan liittyen.

Oletko itse ollut joskus mukana Nuori Kulttuuri / Nuorten Taidetapahtumista? Millaisia muistoja sieltä nousee esiin?

Olen ollut 1990-luvun puolivälissä mukana läänin taidetapahtumassa Itä-Suomessa. Osallistuimme aluekatselmukseen teatteriryhmän kanssa esityksellä, joka käsitteli erilaisuutta ja yksinäisyyttä. Muistan, että lavalle nouseminen jännitti kovasti, mutta oli hienoa kokea se jännitys yhdessä ystävien kanssa. Taidetapahtumaan osallistuminen oli ryhmämme toiminnalle päämäärä, jota kohti mentiin koko esitysprosessin ajan. Koen, että se toi mielekkyyttä tekemiseen ja haastoi meitä ylittämään itseämme yhä uudelleen.

Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnan tavoite on olla neuvoja ja tarvittaessa verkostomaista tukea antava elin Nuori Kulttuurille ja sen toiminnoille. Yhteisen tahtotilan muodostaa Kulttuurisen Nuorisotyön kehittäminen valtakunnallisesti.