1.Dansformer och koreografi

Dansform och -stil är fritt valbara. Koreografin kan vara gjort av en person eller flera personer för gruppen eller av gruppen själv.

2. Längd av dansrutin och teknisk information

Maximal längd på dansrutiner är 6 minuter. Gruppen kan anpassa sin rutinlängd till reglerna. Tekniska önskemål skall meddelas vid registreringen.

3. Åldersgränser och begränsningar

Unga i åldern 10–20 (födda i 2000–2010) kan delta. Högst 1/3 av medlemmarna i en grupp får avvika från åldersbegränsningen. Begränsningen gäller inte gruppledare eller tränare. Moves är avsedd för alla som har dans som hobby. Grupper om minst två dansare kan delta i evenemangen. I ett regionalt evenemang kan man delta med flera dansrutiner. I det nationella evenemanget får samma grupp delta endast med en dansrutin. Totalt 2/3 av gruppmedlemmarna ska vara nya för att gruppen ska kunna betraktas som en ny sammansättning. Ungdomar som studerar dans med sikte på en yrkesexamen (2:a stadiet, yrkeshögskola eller Teaterhögskolan) får inte delta i evenemangen, annat än som tränare.

4. Regionala evenemang och den nationella festivalen

De regionala Moves-evenemangen är öppna för alla ungdomar. Det kostar ingenting att delta, och alla grupper kan anmäla sig direkt utan någon förhandsuttagning genom att registrera sig minst en månad före själva händelsedatumet med att fylla i en anmälningsblankett. Representanterna till den nationella SottiisiMoves -festivalen, vars Moves-evenemang ordnas i Tammerfors 12.-14.6.2020, kommer att väljas av de regionala juryerna. Grupperna utvalda i de regionala evenemangen ska själva anmäla sig till den nationella festivalen i Tammerfors senast 12.4.2020. Anmälningar som kommer in efter den 12 april accepteras inte.

5. Feedback

Ung Kultur-evenemangen är starkt utbildningsinriktade, och alla grupper som uppträder får muntlig och skriftlig respons av en professionell jury samt ett intyg om deltagande. Representanterna till den nationella SottiisiMoves -festivalen, vars Moves-evenemang ordnas i Tammerfors 12.-14.6.2020, kommer att väljas av de regionala juryerna.

Juryerna betonar dialog med de unga dansarna. Juryerna syftar till att få fram styrkorna i föreställningen såväl som saker som skulle göra det möjligt för gruppen att utvecklas vidare inom sitt område och med sin egen konst. De regionala juryerna kan fritt välja vilka aspekter de betonar vid val av föreställningar för den nationella festivalen. Juryn lägger i sin respons vikt vid följande:

  • Glädjen, passionen och entusiasm för dans som framkommer i uppträdanden
  • Interaktionen mellan dansarna och samt mellan dansarna och publiken
  • Kreativiteten, personligheten och framförandet av egna idéer i föreställningen
  • Dansarnas skicklighet och kroppsliga färdigheter
  • Mångsidig kontroll av kroppen, rörelsematerialet och rörelsetyperna hallinta
  • Interaktionen med musiken, sambandet mellan musik och tema samt rörelse och rytmsinne
  • Den koreografiska strukturen som framkommer i rörelsesekvenser, rytmer och drama samt den visuella aspekten.


Du kan ladda ner reglerna här.