Kulttuurinen nuorisotyö

Määritelmä: Kulttuurinen nuorisotyö on taiteen ja kulttuurin voimin tehtävää nuorisotyötä.

Määritelmää tukevat viestit:

 • Kulttuurinen nuorisotyö on mukana monessa nuorten kanssa tehtävässä toiminnassa.
 • Mukana kunnan ja seurakuntien nuorisotyössä, järjestöjen nuorisotyössä ja seuratoiminnassa, taideharrastuksissa, taiteen perusopetuksessa nuorten omaehtoisessa toiminnassa ja vapaaehtoistyössä
 • Kulttuurinen nuorisotyö vahvistaa nuorten tulevaisuudessa tarvitsemia taitoja.
 • Tulevaisuudessa tarvittavat taidot: sosiaaliset taidot, tunnetaidot, empatia, kriittinen ajattelu, ihmisenä kasvaminen, sivistys
 • Kulttuurinen nuorisotyö tuo nuorten äänen kuuluviin.
 • Osallisuus, nuorten osallistuminen yhteisön ja yhteiskunnan asioihin, nuorten näkyväksi tuleminen
 • Kulttuuri ja taide tuo näkyviin asioita, jotka eivät muuten pääse esiin
 • Kulttuurinen nuorisotyö vaikuttaa yhteiskunnan tulevaisuuteen.
 • Osallisuus, ennaltaehkäisevä työ, vaikutukset tulevaisuuden elinkeinoelämään
 • Kulttuurisessa nuorisotyössä eri alojen ammattilaiset työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen.
 • Rahoittajille, päättäjille ja ammattilaisille tärkeää: monialaisuus, poikkisektorinen yhteistyö; ottaa mukaan nuorisoalan ammattilaiset, kulttuuri- ja taidealan ammattilaiset
 • Nuorisotyön määritelmä perustuu nuorisolakiin. Kulttuurinen nuorisotyö on toimintaa, jossa taiteen ja kulttuurin voimin tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskunnassa.