Kestävä kehitys teemana Kulttuurisen nuorisotyön ryhmän kahveilla perjantaina

Kestävän kehityksen 17 pääkohtaa

Huomenna 27.10. saamme Kulttuurisen Nuorisotyön ryhmän kahveille vieraaksi Hurja Piruetin Katja Köngäksen. Hän tulee jakamaan kokemuksia Valoverkkoprojektista, joka on yksi Nuori Kulttuurin Roots-toiminnoista vuonna 2022. Katja on mukana myös Esittävien taiteiden koulutuksen visio 2030 -työryhmässä, jossa pohditaan tanssin, teatterin, sirkuksen ja performanssitaiteen koulutuspolkuja ja niiden tulevaisuutta.

Visiotyöskentelyn, tutkimuksen, koulutuksen ja harrastuspolkujen moninaisuus ja mahdollisuudet ovat inspiroineet pohtimaan myös kestävää kehitystä osana taideopetusta ja sitä miten kestävä kehitys voisi toteutua myös entistä paremmin kulttuurisessa nuorisotyössä. ”Kestävää on sekin, että lisätään ja luodaan nuorten välille kohtaamisen ja vuorovaikutuksen paikkoja, lisätään kehollisuutta ja turvallista tunteiden jakamista. Valoverkkoprojektiprojektissa aktivoimme mukaan tanssia harrastamattomia nuoria Roots -toiminnan avulla. Osallistuminen tapahtui verkostoja hyödyntäen esimerkiksi ystävien kautta. Valoverkkoprojekti oli yksi tapa lisätä vuorovaikutuksen, osallisuuden ja osallistumisen paikkoja alueemme nuorille”, Katja kertoo.

Esittelyn jälkeen pääsemme yhdessä keskustelemaan millaista kestävää kulttuurista nuorisotyötä, konkreettisia esimerkkejä, mahdollisia toimenpiteitä on käytössä.


Kestävän kehityksen 17 pääkohtaa