KANSAINVÄLISET MATKA-AVUSTUKSET

Haluatko syventää taitojasi esiintymisen tai tapahtumatuotannon parissa? Voit nyt hakea ryhmällenne apurahaa kansainväliseen opintomatkaan ja lähteä tutustumaan tapahtumiin ja esiintymislavoihin ympäri maailmaa. Ehtona on, että ryhmä on ollut mukana alueellisessa tai valtakunnallisessa Nuori Kulttuuri -festivaalissa, mutta muutoin ryhmällänne on melko vapaat kädet tehdä omannäköinen matka. Innostuitko? Lue lisää alta!

Suomen Nuorisoseurojen Nuori Kulttuuri -toimintaan osallistuneita nuorten ryhmiä tuetaan kansainvälisillä matka-avustuksilla. Vuonna 2019 on kaksi hakuaikaa. Ensimmäinen hakuaika oli 15.4.-15.5.2019. Tuolloin rahaa jaettiin 64 500€. Toinen hakuaika on 1.-30.9.2019, jolloin rahaa on jaossa 15 500€. Matka tulee toteuttaa vuoden 2019 aikana. Avustusta alempaa löytyvällä lomakkeella.

Opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamat kansainväliset matka-avustukset on tarkoitettu esiintymis- ja opintomatkoihin, jotka suuntautuvat ulkomaille. Avustus kohdennetaan ensisijaisesti matkakuluihin, mutta avustusta voidaan myöntää myös majoitus- ja osallistumiskustannuksiin. Avustus voidaan myöntää ryhmälle, joka on osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana Nuori Kulttuurin Moves -, Teatris – tai Sounds -aluefestareille tai valtakunnalliseen festivaaliin.

Etusijalla rahoja jaettaessa ovat ryhmät, mutta erityisistä syistä avustus voidaan myöntää myös kahden hengen työryhmälle. Henkilökohtaisia avustuksia tai vain osalle ryhmästä kohdistuvaa avustusta ei myönnetä. Ryhmän jäsenten on oltava alle 29-vuotiaita.

Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttavat hakukierroksen aikana tulleiden hakemusten määrä, haettu kokonaisavustussumma sekä arvio hakemuksesta.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi matkan kokonaiskustannukset, omarahoitusosuus sekä muista rahoituslähteistä haettu ja saatu tuki. Avustuksella ei voi rahoittaa kaikkia matkan kuluja.

Suomen Nuorisoseurat ry:n hallitus päättää avustuksen myöntämisestä. Avustus maksetaan ryhmille pääsääntöisesti matkan jälkeen loppuraportin ja tositteiden perusteella.

Hakulomake

Hakuaika päättynyt