• Suomeksi
  • In English
  • På Svenska

BIDRAG FÖR INTERNATIONELLA RESOR

Vill du stärka dina föreställnings- och produktionsfärdigheter? Du kan nu ansöka om bidrag för din grupp och besöka evenemang och platser runt om i världen. Det enda kravet är att din grupp har deltagit i en regional eller nationell Ung Kultur-evenemanget, men annat än du har ganska mycket frihet att göra den typ av resa du vill ha. Är du intresserad? Läs mer nedan!

Ungdomsgrupper som har deltagit i Finlands Ungdomsföreningens Ung Kultur-verksamhet stöds med bidrag för internationella resor. Ansökningsperioden är 15.1-31.3.2020. Resan måste genomföras under 2020. Du kan ansöka om bidrag med formuläret nedan.

Det bidrag som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet är avsett att användas för turneringar och utflykter utomlands. Bidraget fördelas främst för resekostnader men det kan också beviljas för boende deltagaravgifter. Bidraget kan beviljas för en grupp som har deltagit i Ung Kulturs Moves, Teatris eller Sounds regionala evenemang eller nationella festivaler under de senaste tre åren.

Grupper föredras för att få bidrag men av specifika skäl kan det också beviljas för två personers arbetsgrupper. Bedraget för en individ eller endast en del av gruppen beviljas inte. Medlemmarna i gruppen måste vara under 29 år.

Storleken på det tillåtna bidraget beror på hur många ansökningar vi får under ansökningsperioden, storleken på det ansökta bidraget och bedömningen av ansökan. Ansökningsformuläret ska förklara resans totala utgifter, den del av självfinancieringen och de medel och stöd som erhållits från andra källor. Bidraget kan inte användas för att finansiera resans alla utgifter.

Finlands Ungdomsföreningens styrelse beslutar om bidraget. Bidraget betalas huvudsakligen till grupperna efter resan baserat på den slutliga rapporten och redovisningen.


Ansökningsperioden är slut.