Kansainvälinen matka-avustus

Kansainväliset matka-avustukset on tarkoitettu alle 29-vuotiaiden ryhmien esitysmatkoihin, jotka sijoittuvat ulkomaille. Jotta avustusta voi hakea ryhmän on tullut osallistua Nuori Kulttuurin toimintaan viimeisen kolmen vuoden aikana.

Vuonna 2021 avustus on haettavissa 4.6.-15.8.

Internationella resebidrag

Internationella resebidrag är avsedda för prestations- eller studieresor utomlands för grupper av ungdomar under 29 år. För att kunna ansöka om bidrag måste gruppen ha deltagit i Nuori Kulttuuris aktiviteter under de senaste tre åren.

År 2021 kommer bidraget att vara tillgängligt från 4 juni till 15 augusti.

Financial aid for international travel

Financial aid for international travel are intended for performance or study trips for groups under the age of 29 located abroad. In order to apply for a aid the group must have participated in the activities of Nuori Kulttuuri during the last three years.

Financial aid is applicable between June 4th and August 15th.