Nuori Kulttuuri Neuvottelukunta 2020 esittäytyy

Puolivuotta on vierähtänyt siitä, kun Nuori Kulttuurin uusi neuvottelukunta istui ensimmäisen kerran yhteisen pöydän ääreen ja vihdoin meillä on kunnia saada esitellä Neuvottelukuntamme jäsenistö. Seuraavana esittelyvuorossa on Päivi Venäläinen.

Kuka olet ja oma organisaatiosi?

Päivi Venäläinen. Olen Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiön toiminnanjohtaja. Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö edistää ja vaalii lasten ja nuorten taidekasvatusta Suomessa. Säätiön ylläpitämä Lasten ja nuorten taidekeskus tarjoaa taiteen tiloja ja tekemistä. Keskus on kotipesä monenlaiselle toiminnalle ja tekemiselle. Se palvelee lapsia, nuoria ja perheitä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleviä tahoja. Tekemisen lähtökohtana on lasten ja nuorten toimijuus ja osallisuus. Toimintaa ohjaa ajatus, että elämykset ja kokemukset taiteen parissa ovat kaikkien saavutettavissa.

Mikä sai sinut kiinnostumaan Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnasta?

Minut kutsuttiin neuvottelukuntaan, koska taidekeskuksemme on ollut Nuori Kulttuurin yhteistyökumppani vuosia,  jopa vuosikymmenten ajan. Vastaavasti Nuori Kulttuurilla on edustus meidän säätiömme neuvottelukunnassa.
Taidekeskuksemme on ollut toteuttamassa Nuori Kulttuuri -tapahtumia visuaalisen taiteen alueella. Vuonna 2018 lanseerasimme Nuori Taide -toiminnan, jonka on rinnakkaistoimintaa Nuori Kultuurille ja jonka nimissä toteutamme valtakunnallista kulttuurista nuorisotyötä.

Millaisia asioita haluat jakaa/antaa Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnassa?

Pidän Nuori Kulttuuri toiminnassa mukana visuaalista taidetta ja sille ominaisia toimintatapoja. Koska olen tehnyt pitkään kulttuurikasvatustyötä niin museoissa, oppilaitoksissa kuin kolmannella sektorilla, voin tuoda neuvottelukuntaan monenlaisia kokemuksia, hyväksi todettuja toimintatapoja tai virheitä, joista on opittu. Olen kulttuuritoimijana kehittäjätyyppi, joten rohkaisen asioiden uudella tai toisella tavalla katsomiseen ja näkemiseen. Olen myös tutkijatyyppi, joten tuon usein esille datan keräämisen ja analysoinnin tärkeyden käytännön asioita kehitettäessä ja päätöksiä tehdessä. 


Mitä Nuori Kulttuuri -toiminta sinulle edustaa?

Lapsia ja nuoria kulttuurin ja kulttuuriperinnön aktiivisina tuottajina. Lasten ja nuorten näkymistä ja kuulumista yhteiskunnassa. 


Mikä taiteenlaji sinua kiinnostaa tai minkä lajin koet olevan lähellä sinun sydäntäsi ja miksi? 

Työtäni olen tehnyt ja teen kuvataiteen alalla, mutta siinä on lähtökohtana nykytaide, jossa lokerot eri työskentely-, ilmaisu- ja taidemuotojen välillä eivät kuulu asiaan. Olen harrastanut kuvataidetta ja teatteria. Haaveilin joskus näyttelijän urasta. Tanssi on taidemuoto, jota kokiessa ja itse tanssiessa unohdan ”älyllisen analyysin” ja antaudun tunteiden ja kokemusten vietäväksi.

Oletko harrastanut tai harrastatko nyt jotain taidelajia?

En itse aktiivisesti ole taiteen tekijä ja harrastaja. Sitäkin enemmän nautin ja tutkin muiden tuottamaa taidetta riippumatta taiteen lajista.

Nuori Kulttuuri Neuvottelukunnan tavoite on olla neuvoja ja tarvittaessa verkostomaista tukea antava elin Nuori Kulttuurille ja sen toiminnoille. Yhteisen tahtotilan muodostaa Kulttuurisen Nuorisotyön kehittäminen valtakunnallisesti.