Tapahtumatuottajakoulutus nuorille 2.-3.2.2013

Nuoret mukana tapahtumatuotannossa

Nuorten tuottajakurssi käynnistyi kahden päivän intensiivisellä koulutuksella 2.-3.2.2013

Pääkapunkiseudun nuorisotoimet tarjoavat yhdessä nuorille mahdollisuuden kouluttautua ja olla mukana nuorille järjestettävien tapahtumien tuotannossa. Koska tällä kertaa koulutukseen valitut nuoret tulevat olemaan mukana Nuori Kulttuuri pääkaupunkiseudun aluetapahtuma Loistefestivaalin sekä valtakunnallisen nuorten teatterikatselmuksen Teatriksen työntekijöinä, niin Nuori Kulttuuri oli luonnollisesti innolla mukana tapaamassa nuoria!

Jo yhteisten pelisääntöjen sopiminen koulutuksen alussa antoi ymmärtää, että näillä nuorilla on tapahtumajärjestäjän perusperiaatteet hallussa. Kuunnellaan ja kunnioitetaan muiden mielipiteitä, otetaan vastuu ja pidetään annetut lupaukset sekä ollaan aktiivisia ja kaikki osallistuvat tehtäviin tasapuolisesti.  Siinä ohjenuoraa vähän vanhemmillekin tapahtumatuottajille!

Mikä sitten motivoi nuoria mukaan vapaehtoisiksi? Nuoret kokivat, että kurssilla saaduista taidoista ja todistuksesta on hyötyä tulevaisuudessa, kurssi tukee opintoja ja antaa mahdollisuuden kulttuurinharrastajalle laajentaa omaa kulttuurin tuntemustaan.

Kurssin sisältö oli rakennettu ammattitaidolla lähtökohtana nuorten omaehtoisuus. Ensin heräteltiin nuorten omia ajatuksia hyvästä tapahtumasta ennen kuin mentiin siihen, mitä erilaiset oppaat aiheesta kertovat. No mikä nuorten mielestä on ylipäätään hyvä tapahtuma? Ensinnäkin sellainen, mistä ennen tapahtumaa annetaan joka suhteessa tarpeeksi tietoa. Tapahtuman aikana kaiken keskiössä on osaava ja auttava henkilökunta sekä tapahtumassa olevien nuorten turvallisuus tietysti mielenkiintoisen ja toimivan ohjelman lisäksi. Tapahtuman jälkeen huolehditaan siisteydestä, kiittämisestä ja arvioinista.

Toinen päivä aloitettiin näyttelijä Lotta Lehtikarin impro-harjoituksilla. Harjoitusten tavoitteena oli unohtaa omat rajat, kuunnella, keskittyä ja olla avoin muiden ajattelutavoille. Harjoitukset antoivat käsityksen uusista ja oudoistakin tilanteista ja erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Ei mikään ihan helppo päivän aloitus nuorille, eikä vanhemmillekaan. Osallistujat heittäytyivät kuitenkin yllättävänkin avoimesti mukaan ja harjoituksia jatkettiin muun ohjelman ja aikataulun kustannuksella. Nuorten ehdoilla siis!

Nuorille oli jo tähän mennessä kerrottu sekä Loistefestarista että Teatriksesta ja loppupäivä käytettiin siihen, minkälaisilla sanoilla nuoret kuvaisivat tapahtumia, kenelle nuorten mielestä tapahtumat on tarkoitettu ja mitä niilla halutaan saada aikaiseksi? Innostavat, nuorekkaat, positiiviset, luovat ja taiteelliset tapahtumat on tarkoitettu nuorille ja kaikille teatterista kiinnostuneille. Tapahtumilla saadaan aikaiseksi mahdollisuuksia olla lavalla, nuorten kohtaamisia, hyvää mieltä ja itsensä voittamista.

Kahden kurssipäivän perusteella voi suvereenisti todeta, että nuoret puhukoon puolestaan!

 
 
css.php