Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät 25–26.5.2015 / Utvecklingsdagarna av kulturellt ungdomsarbete 25–26.5.2015

Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät 25–26.5.2015

ILMOITTAUDU PÄIVILLE TÄSTÄ: https://www.webropolsurveys.com/S/C99A3B616A91DAC9.par

Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät järjestetään tänä vuonna 25–26.5.2015 kulttuurisali G18:ssa Helsingissä. Ohjelma koostuu luennoista, työpajoista sekä viime vuoden kehittämispäivien osallistujien palautteen perusteella mahdollisuuksista keskustella ja verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa. Puhujina kuullaan mm. PhD Timo Cantell puheenvuorossaan ”Discussing social, cultural and economic aspects in cultural youth work – experiences and examples” ja musiikin tohtori Anna Kuoppamäki pitää puheenvuoron ”Diversity in Arts Education”. Päivillä kuullaan myös Leena Suurpään puhuvan aiheella ”Nuoret tiloissa, katujen politiikka”. Nuori Kulttuuri-säätiö käsittelee nuorten taidetapahtumien medianäkyvyyttä ja alueellisia yhteistyön malleja. Kehittämispäivät ovat avoimet kaikille kulttuurisesta nuorisotyöstä, taidekasvatuksesta ja kulttuurin kansainvälistymisestä kiinnostuneille!

Viime vuoden kehittämispäivillä Hanasaaressa päämääränä oli laatia yksi, yhteinen kulttuurisen nuorisotyön määritelmä ja päivien päätteeksi Tomi Kiilakoski summasi yhteen ajatuksia aiheesta. Tänä vuonna viedään ajatuksia entistä eteenpäin jolloin painotetaan verkostoitumista, mediaviestintää, osaamisen jakamista ja kehittämistä ja kansainvälistä kulttuurista nuorisotyötä.  Kulttuurista nuorisotyötä käsitellään osana laajempia yhteistyörakenteita.

Aihetta lähestytään myös kansainvälisestä näkökulmasta; AMATEO järjestää vuosikokouksensa kehittämispäivien yhteydessä ja osallistuu kehittämispäivien ohjelmaan, jolloin mahdollistetaan kumppanuuksien luomista yli maan rajojen. AMATEO koostuu Eurooppalaisista harrastajakulttuuriorganisaatioista joiden yhteinen vakaumus on mm. että harrastajakulttuurin pitäisi saada enemmän tunnistusta sen merkityksestä taiteelle, yhteiskunnalle ja yksilöille. AMATEO tuottaa mm. työpajan kehittämispäivillä ruotsalaisesta projektista ”Youth influence now!”.
Kehittämispäivien osallistumismaksu on 70€. Osallistumismaksu pitää sisältää koko seminaariohjelman lisäksi myös kaikki ruokailut; lounaat molempina päivinä, kahvit ja jälkiruoat sekä iltatilaisuuden maanantaina johon kuuluu illallinen ja taiteellista ohjelmaa.

Kehittämispäivien verkkosivut avataan huhtikuun aikana osoitteessa www.nuorikulttuuri.fi, mistä löytyy kattava seminaariohjelma ja ilmoittautumislomake. Seminaariohjelma alkaa maanantaina 25.5 klo. 10:00 ja päättyy tiistaina 26.5 klo 15:00.

Hotellihuoneen voi jo nyt varata:

Sokos Hotel Presidentistä (varaus 27.4 menneessä)
020–1234 600, sokos.hotels[at]sok.fi
Standard 1h huone/110 EUR /vrk
Standard 2h huone / 125 EUR /vrk
Standard 2h huone lisävuoteella/145 EUR /vrk
Varauskiintiö:
Netissä: BKUL150525
Puhelimitse: Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät

Tai Hotelli Helkasta (varaus 25.4 menneessä)

reservations[at]helka.fi
Standard 1h huone 130,00 EUR/vrk
Standard 2h huone 155,00 EUR/vrk
Varauskiintiö: Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät

Päiviä ovat järjestämässä Nuori Kulttuuri-säätiö, Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f., Suomen Nuorisoseurat ry ja Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kulttuurisen nuorisotyön toimisto. Yhteistyökumppanina on lisäksi Helsingin kulttuurikeskuksen Annantalon yksikkö, joka tarjoaa näyttelyyn tutustumisen osana ohjelmaa.

Lisätietoja:

Jessica Thurin
Finlands Svenska Ungdomsförbund
jessica@fsu.fi
050-502 4690

Sari Rehèll
vt. toiminnanjohtaja
Nuori Kulttuuri – säätiö / Stiftelsen Ung Kultur
Puh. / Tel. +358 50 4409 766
sari.rehell@nuorikulttuuri.fi

Utvecklingsdagarna av kulturellt ungdomsarbete 25–26.5.2015

ANMÄLA DIG HÄR: https://www.webropolsurveys.com/S/C99A3B616A91DAC9.par

Utvecklingsdagarna för kulturellt ungdomsarbete arrangeras i år den 25–26.5.2015 på kulturhuset G18 i Helsingfors. Dagarna kommer att vara fyllda av föreläsningar, workshops och med önskemål från förra årets utvecklingsdagar; fler möjligheter att nätverka med andra experter i branschen. Under dagarna får vi höra bl.a. PhD Timo Cantell behandla kulturellt ungdomsarbete ur olika aspekter med ämnet ”Discussing social, cultural and economic aspects in cultural youth work – experiences and examples” och musikdoktor Anna Kuoppamäki berättar om mångfalden inom konstundervisningen. Vi får även höra Leena Suurpää tala under rubriken ”Nuoret tiloissa, katujen politiikka”. Stiftelsen Ung Kultur behandlar media och synlighet i samband med ungas kulturevenemang samt regionala samarbetsmodeller. Dagarna är öppna för alla som är intresserade av kulturellt ungdomsarbete, konstfostran och internationalisering av kultur!

På de första utvecklingsdagarna, som arrangerades på Hanaholmen i fjol, var målet att kartlägga en enhetlig definition av kulturellt ungdomsarbete och vid slutet av dagarna sammanfattade Tomi Kiilaskoski sina tankar kring ämnet.  I år tar vi den kunskap vi fick förra året och för den ett steg vidare då vi betonar nätverkande, utvecklande och delande av det egna kunnande samt kulturellt ungdomsarbete över gränserna.

Vi närmas oss även ämnena ur en internationell synvinkel då den europeiska kulturorganisationen AMATEO deltar i utvecklingsdagarna i samband med sitt årsmöte och möjliggör skapande av även internationella kontaker. AMATEO består av amatörkulturorganisationer från hela Europa vars gemensamma vision är bl.a. att amatörkultur ska få erkännande för sin verkan på konsten, samhället och individen. AMATEO arrangerar under dagarna bl.a. en workshop om det svenska projektet ”Youth influence now!”.

Deltagaravgiften för utvecklingsdagarna är 70€. I priset inkluderar seminarieprogrammet samt alla måltider; lunch för båda dagarna inkl. kaffe och efterrätt, samt kvällstillställning på måndag med middag och konstnärlig underhållning.
Utvecklingsdagarnas nätsida öppnas under april på adressen www.nuorikulttuuri.fi genom vilken man även kan hitta seminarieprogrammet och anmälningsblanketten. Seminarieprogrammet börjar på måndag 25.5 kl. 10:00 och slutar på tisdag 26.5 kl. 15:00.

Man kan boka hotellrum redan nu på:

Sokos Hotel Presidentti (bokningen bör göras senast 27.4)
020–1234 600, sokos.hotels[at]sok.fi

Standard 1pers rum / 110 EUR / dygn
Standard 2pers rum / 125 EUR / dygn
Standard 2pers rum med extra säng / 145 EUR / dygn
Bokningskod:
Via nätet: BKUL150525
Via telefon: Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät

Eller på Hotelli Helka (bokningen bör göras senast 25.4)

reservations[at]helka.fi
Standard 1pers rum / 130,00 EUR/dygn
Standard 2pers rum / 155,00 EUR/dygn
Bokningskod: Kulttuurisen nuorisotyön kehittämispäivät

Dagarna arrangeras av Stiftelsen Ung Kultur, Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f., Suomen Nuorisoseurat ry och Helsingfors Ungdomscentral.

Jessica Thurin
Finlands Svenska Ungdomsförbund
jessica@fsu.fi
050-502 4690

Sari Rehèll
vt. toiminnanjohtaja
Nuori Kulttuuri – säätiö / Stiftelsen Ung Kultur
Puh. / Tel. +358 50 4409 766
sari.rehell@nuorikulttuuri.fi

 
 
css.php