Kulttuurisen nuorisotyön joukko vai joukkue? -seminaari 16.10.2013, Riihimäki

Kulttuurisen nuorisotyön joukko vai joukkue? oli aiheena Riihimäellä pidetyssä seminaarissa, missä kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoita Uudenmaan ja Hämeen alueelta kokoontui keskustelemaan toiminnan kehittämisestä ja kuuntelemaan aihetta eri näkökulmista lähestyneitä asiantuntijoita.

Riihimäen kaupunginjohtajan ja Uudenmaan Ely-keskuksen kulttuuriyksikön päällikön tervehdyssanojen jälkeen Nuori Kulttuuri –säätiön toiminnanjohtaja Panu Mäenpää avasi seminaarin aihealuetta herättelemällä ajatuksia urheilun ja kulttuurin vastakkaisuudesta tavoitteisiin, arvomaailmaan ja toiminnan maksullisuuteen liittyen. Miten kilpailullisuus ja suorittamisen vaatimus vaikuttaa nuoreen? Minkälaisen viestin antaa taiteen maksuttomuuden vaatimus?

riihimäki_panu

Kulttuurisen nuorisotyön joukko vai joukkue? Nuori Kulttuuri -säätiö huoltojoukkona! Toiminnanjohtaja Panu Mäenpää alustaa Riihimäellä pidettävässä seminaarissa.

Läänintaitelija Pasi Saarinen on aktiivinen Nuori Kulttuuri –toimija. Hän oli paikalla sekä esittämässä tekemäänsä monologia: DYSTOPIA ”Mun piti vaan tehdä taidetta nuorten kanssa” että kertomassa alueellisen taidetapahtuman järjestämisestä. Saarijärvellä maaliskuussa järjestetyssä Nuori Kulttuuri teatterin alueellisessa katselmuksessa nuorten esitykset yhdistettiin seuraavana päivänä esitysten pohjalta pidettyihin työpajoihin. Konsepti oli toimiva ja sai nuorilta hyvää palautetta. Koulutuksellisuuden linkittäminen nuorten taiteen tekemiseen sopii erinomaisesti myös Nuori Kulttuuri –toiminnan arvoihin.

Teatteri Sataman ohjaaja Tero Sarkkinen on ideoinut pohjoismaisen kulttuurirahaston vuoden hankkeen nimeltään Pohjoinen Valo. Hanke tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden 14-17 –vuotiaille nuorille kehittyä taiteilijoina ja tavata muita pohjoismaalaisia nuoria taiteilijoita ammattilaisten ohjauksessa liikkuvan festivaalin kautta. Teron inspiroiva puheenvuoro käsitteli sitä miten ajatuksesta keskeytyy hanke. ”Hyvin harva asia maailmassa on mahdotonta, unelmoinnille pitää antaa tilaa!”, totesi Sarkkinen. Esitystä kuvaa hyvin hänen puheenvuoronsa alussa kertomansa esimerkki nuoresta, joka yritti nähdä tähtitaivasta kahden peilin kautta: ”On vaikea nähdä äärettömyyttä, kun oma pää on koko ajan tiellä”. Suurimmat rajoitteet löytyvätkin useimmiten meidän omasta päästä.

riihimäki_tero

Tero Sarkkinen, Teatteri Satama

Siitä, miten nuoret vapaaehtoiset saadaan osaksi laumaa, oli kertomassa Helsingin Diakonissalaitoksen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Annina Hirvonen. Toiminnan lähtökohtina ovat nuoren kuunteleminen ja mahdollisuus päästä heti mukaan käytännön työhön. Nuoren kanssa keskustellaan hänen toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan, minkä jälkeen mietitään, minkälainen vapaaehtoistoiminta sopisi hänelle parhaiten. Kun tämä on kartoitettu, nuori pääsee heti kokeilemaan, miltä kyseinen työ käytännössä tuntuu. Yleensä seurauksena on niin vahva onnistumisen tunne, että motivaatio olla mukana vapaaehtoistoiminnassa lujittuu. Nuorille tarjotaan toiminnan ohessa mahdollisuutta kouluttautua osallistumalla säännöllisesti järjestettäville kursseille. Annina korosti, että vapaaehtoisiin on pystyttävä luottamaan ja antamaan aitoa vastuuta. Hengailu ja väkisin keksittyjen työtehtävien tekeminen ei innosta ketään!

Päivän päätteeksi nähty Pasi saarisen esittämä monologi kulttuurisesti nuorisotyöstä: DYSTOPIA – Mun piti vaan tehdä taidetta nuorten kanssa” sai yleisön nauramaan läpi koko esityksen. Esityksen käsikirjoitus on Mika Terävän ja Pasi Saarisen, sen on ohjannut Mika Terävä ja näyttämöllä on Pasi Saarinen. Monologin esille nostamat taiteen tekemiseen ja kulttuuriseen nuorisotyöhön kohdistuvat ristiriitaiset odotukset ja itse työn, hallinnon ja rahoituksen väliset erot terminologiassa ja tavoitteenasettelussakin tuntuivat katsojissa liiankin tutuilta.

riihimäki_pasi_monologi

Kuvassa läänintaiteilija Pasi Saarinen

Ennen kotiinlähtöä Riihimäen kaupunki järjesti kaikille kakkutarjoilut nuorisokeskus Monarin 25 –vuotisen taipaleen kunniaksi.

Nuori Kulttuuri –säätiö kiittää seminaarin yhteistyökumppaneita Uudenmaan Ely-keskusta, Riihimäen kaupunkia ja erityisesti nuoriso-ohjaaja Anni Knuutilaa aktiivisuudesta sekä toivoo myös muiden alueiden tarttuvan haasteeseen ja järjestävän nuorta kulttuuria omilla alueilleen aktivoivia toimia!

 
 
css.php