Toiminta

Martinlaakson lukion "Seitsemän veljestä" Lappeenrannan TEATRIS-tapahtumassa 2009

Nuori Kulttuuri on kiinteä osa kuntien ja alueiden lapsi- ja nuorisopolitiikkaa ja antaa aktiivisille toimijoille hyvän, konkreettisen esimerkin siitä, mitä kulttuurinen nuorisotyö on ja myös mihin se tähtää. Se antaa tavoitteen sekä ammattilaisille työssään että myös nuorille omassa harrastuksessaan. Nuori Kulttuuri – tapahtuma haastaa toimijat tukemaan taiteen perusopetusta ja nuorten taiteen harrastuksen mahdollistamista.

Alueellinen Nuori Kulttuuri

Vuosittain kevään aikan järjestettävät Nuori Kulttuuri -aluetapahtumat tuotetaan yhteistyössä alueen kuntien nuoriso- ja kulttuuritoimijoiden sekä järjestöjen kanssa. Alueellinen yhteistyö sekä Nuori Kulttuuri -säätiön tuki vahvistavat paikallisten ja alueellisten toimijoiden rohkeutta kokeilla isommankin tapahtuman järjestämistä. Samalla pidetään yllä eri lajien harrastajien mielenkiintoa ja tietoisuutta Nuori Kulttuuri – toimintaa kohtaan. Tämä on tärkeää, koska Nuori Kulttuuri -toiminnassa sekä lajit että usein myös järjestäjätahot vaihtuvat vuosittain. Paikalliset toimijat voivat kerätä ympärilleen aktiivisten, alueellisten toimijoiden ryhmän, joka voi yhdessä kierrättää myös alueellisen tapahtuman vetovastuuta, kuitenkin aina itse osallistuen tapahtuman järjestämiseen, riippumatta siitä, missä kunnassa se järjestetään. Toteuttamismalli korostaa nuoristyöhön liittyvää koulutuksellisuutta.

Alueelliset tapahtumat tarjoavat taidetta harrastavan nuoren näkymisen ja nähdyksi tulemisen lisäksi myös muille alueen nuorille mahdollisuuden olla mukana tapahtumatuotannossa ja -tiedotuksessa. Tulemalla mukaan tapahtumien järjestämiseen nuorilla on mahdollisuus oppia lukuisia työelämässä ja elämässä yleensäkin tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten organisointia, yhteistyötä, vuorovaikutusta sekä vastuunkantoa.

Taidetehtaan ryhmä_Porvoo

Valtakunnallinen Nuori Kulttuuri

Valtakunnallisesti Nuori  Kulttuuri  -toiminnan keskiössä on Nuori  Kulttuuri  -säätiö, jonka toimintaa ohjaa, tukee, valvoo ja kehittää opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Nuori Kulttuuri -säätiön hallitus.

Nuori Kulttuuri -säätiö koordinoi valtakunnallisia tapahtumia ja toteuttaa ne yhteistyössä kulloinkin vastuussa olevan järjestäjäkaupungin kanssa. Säätiö edustaa ja tuo Nuori Kulttuuri -tapahtumien toteutustavan ja arvot osaksi jokaista valtakunnallista tapahtumaa. Säätiö vastaa aluetapahtumien ja valtakunnallisen tapahtuman välisestä koordinaatiosta, mikä varmistaa omalta osaltaan tapahtumien yhteiset periaatteet ja toiminnan laadun.

Maanlaajuisesti valtakunnallinen Nuori Kulttuuri -säätiö järjestää tukea ja koulutusta nuorisotoimialan  ammattilaisille  yhteistyössä  aluehallintoviranomaisten kanssa.

Säätiön hallituksella on vahva rooli taidekasvatuksen ja kulttuurisen nuorisotyön puolestapuhujana. Säätiön  avustuksella  se  järjestää  tilaisuuksia  ja  mahdollisuuksia  laajaan keskusteluun ja kehittämiseen niin toimialalla kuin sen ulkopuolellakin.

Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri -toiminta on opetus- ja kulttuuriministeriön lippulaiva kulttuurisen nuorisotyön saralla ja myös väline erilaisiin kokeiluihin kulttuurisen ja nuorisotoiminnan alueella.

Hurja Piruetin omat taiteilijat esittivät tervetulotanssin tapahtuman alussa.

Hurja Piruetin omat taiteilijat esittivät tervetulotanssin tapahtuman alussa.

Nastolan pikkupelimannit_padova

 
 
css.php