TEATRIS på SVENSKA

Är teater din hobby? Är ni minst tre ungdomar i en grupp? Vill du delta i ett teaterevenemang där du får sakkunnig respons för ditt uppträdande, träffar övriga teaterintresserade och får titta på deras föreställningar?

Stiftelsen för Ung Kultur producerar varje år konstevenemang för ungdomar; turvist dans, musik och teater. Nästa år är det igen teater. Till de regionala evenemangen runt om i Finland kommer alla intresserade med genom att anmäla sig och ingen deltagaravgift uppbärs. Förutsättningen att kunna delta är, att ni åtminstone är tre ungdomar i en grupp, er ålder är mellan 10-25 år och föreställningen är mellan 15-60 minuter lång.

Förutom de regionala evenemangen, arrangeras alltid ett riksomfattande slutevenemang, vilket nästa år går av stapeln i Vasa under tiden 27.-29.5.2016. De grupper som har möjlighet att delta där, väljs från de regionala evenemangen utav en jury bestående av sakkunniga. Information om de lokala evenemangen publiceras på adressen www.nuorikulttuuri.fi/tapahtumat.

Du har, förutom regionevenemanget, även möjlighet att få uppleva ett enastående teaterveckoslut i Vasa tillsammans med ca 1000 andra teaterintresserade.

Stiftelsen Ung Kultur, som fungerar som undervisnings- och kulturministeriets service- och utvecklingscentral, har som uppgift att främja och utveckla ungdomarnas utövande av konstgrenar samt erbjuda möjligheter till att få uppträda. Ungdomarnas konstevenemang arrangeras tillsammans av departementet samt kommunernas ungdoms- och kulturtjänster. Verksamheten finansieras med tipsvinstmedel från Veikkaus. Skådespelaren Jaana Saarinen fungerar som konstnärlig ledare för Teatris.

Jaana Saarinen

Jaana Saarinen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ung Kulturs teaterevenemang TEATRIS 2016 ordnas i Vasa 27-29.5. Till Vasa väljs representanter från vårens regionala evenemang.

Huvudtematemat för, den riksomfattande teatermönstringen för unga, TEATRIS 2016, är: Teater obegränsat -obegränsade drömmar!

Vasa är en väldigt nationell stad med över hundra olika språk och nationaliteter. Även närheten till Umeå över Kvarken stärker tanken av gränslöshet och nordisk identitet. Konst och kultur syns starkt i stadsbilden och därmed lyfts också tvärkonstnärlighet inom scenkonsten fram. Grupper med speciella behov finns som en självklarhet med i detta tema.

En levande mångfaldig kultur såväl språkligt som konstnärligt och över landsgränserna är ledorden för Teatris.

FB_logo2

 
 
css.php