Säätiön hallitus

Nuori Kulttuuri – säätiön hallituksen tavoitteet

Nuori Kulttuuri – hallitus asettaa toiminnalle tavoitteet ja valvoo tavoitteiden saavuttamista. Se hyväksyy toimiston laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion. Hallitus valvoo valtakunnallisten tapahtumien suunnittelua ja toteutusta, yhdessä toimiston kanssa.

Hallituksen tehtävänä on myös edistää kulttuurisen harrastuneisuuden lisääntymistä ja kulttuurisen nuorisotyön aseman vakiinnuttamista.

Valtakunnallisesti Nuori Kulttuuri – hallitus valvoo ja huolehtii, että toiminta kattaa sen tavoitteen, että jokaiselle nuorelle on tarjolla innostava ja kehittävä harrastus, joka vastaa kunkin kykyjä ja taipumuksia sukupuoleen katsomatta.

Ensiarvoisen tärkeäksi hallitus kokee, että taide- ja kulttuuriperintö on lujana osana nuoren persoonallisen identiteetin muodostamisessa. Kulttuuritaustan tunteminen lisää parhaimmillaan halua tutustua muihin kulttuureihin, ymmärtää erilaisuuksia ja edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua, kulttuurisen taustan tunteminen sitoo lasta enemmän omiin juuriinsa ja auttaa häntä näkemään itsensä osana isompaa, kirjavaa kokonaisuutta.

Jokaisella nuorella ja lapsella on mahdollisuus päästä osalliseksi yhteisestä kulttuuriperinnöstä, tutustua taiteeseen ja kokeilla taiteen ilmaisumuotoja voidakseen niiden avulla kehittää itseään, yhteisöä ja sen kulttuuria.

puheenjohtaja:
toiminnanjohtaja Tomas Järvinen, Finlands Svenska Ungdomförbund rf
varapuheenjohtaja:
toiminnanjohtaja Laura Serkosalo, Nuoren Voiman Liitto
jäsenet:
pääsihteeri Antti Kalliomaa, Suomen Nuorisoseurojen Liitto
toiminnanjohtaja Merja Laaksovirta, Suomen Harrastajateatteriliitto
johtaja Ullrike Hjelt-Hansson, Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue

sihteeri:
vt. toiminnanjohtaja Sari Rehèll
s-posti: sari.rehell(at)nuorikulttuuri.fi
Nuori Kulttuuri -säätiö

 

 
 
css.php