Kulttuurinen nuorisotyö säätiön määrittelemänä

Kulttuurinen nuorisotyö on väline, jonka avulla nuori pystyy rakentavasti tutkiskelemaan itseään, ympäröivää yhteiskuntaa ja taidetta. Kulttuurisen nuorisotyön ja taideharrastuksen avulla on mahdollista muuntaa todellisuuttaa erilaisiin, helpommin käsiteltäviin kokonaisuuksiin ja niitä uudelleen asettelemalla lyötää jotain uutta, itsestään, taiteesta ja yhteiskunnasta. Säätiö jakaa kulttuurisen harrastuksen kolmeen ulottuvuuteen: yhteiskunnalliseen, henkilökohtaiseen ja taiteelliseen.

Yhteiskunnallinen ulottuvuus
Kulttuurisen nuorisotyön kautta nuori taiteilija voi aktivoitua yhteisönsä aktiiviseksi tarkkailijaksi ja taltioida omaa näkemystään omiin töihinsä. Vastavuoroisesti taitelija voi luoda uutta näkökulmaa yhteiskunnasta taiteen kokijoille, kun varmistamme sen, että taide pääsee näkyviin. Aktiivinen kansalaisuus on itsestään selviö, ja sisäänkirjoitettuna, kun toimija ottaa ympäriltään sen, minkä kokee ja näkee ja tekee siitä oman luomuksensa. Osallisuutta ei tarvitse varmistaa ja valvoa, se on olemassa ensi hetkestä lähtien. Kulttuurisen nuorisotyön tehtävä on tarjota ajatuksille konkrettiinen ulostulon väline taiteessa ja varmistaa näkyvyys taiteen esilletuomisessa.

Henkilökohtainen ulottuvuus
Kulttuurisessa nuorisotyössä tavoitteena on vahvistaa nuoren taiteentekijän henkilökohtaista kasvua, enemmän kuin taiteellista kehittymistä. Nämä kaksi eivät sulje toisiaan pois, eivätkä kilpaile, mutta painopisteen tulee aina olla kuitenkin nuoren oman itsetunnon ja -tuntemuksen vahvistamisessa. Taiteen tarjoaman suojan ja suodattimen kautta voidaan, turvallisessa ympäristössä, kokeilla erilaisia rooleja, ajatuksia, malleja, ideoita, jotka muuten voisivat jäädä muhimaan nuoren sisälle. Näissä vierailuissa tutun ja tuntemattoman minän välillä on kulttuurisen nuorisotyön tehtävä nähdä ja tukea nuorta taiteilijaa, tässä tapauksessa nimenomaan nuorena, vaikka se kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisen käsissä näyttäytyisikin ”vain” taidetoimintana, niin yksittäiselle nuorelle kuin koko ryhmällekin.

Taiteellinen ulottuvuus
Kulttuurinen nuorisotyö ottaa taiteen sekä välineeksi että lopputavoitteeksi. Taidetta käytetään yllämainitusti niin suojana kuin suodattimena itsen ja ympäröivän maailman kokemisessa. Taide on kuitenkin itsessään niin vahva, että se vie myös mukanaan, eikä sitä voi kahlita vain välineeksi. Luovuuden ruokkiminen vapautaa suurinta mahdollista voimaa: mielikuvitusta. Taide sanana voi itsessään tuntua ensin liian isolta palalta haukattavaksi ja siksi siihen tarvitaan ohjausta. Taidehan on siinä mielessä kätevää, että se sopii kaikille, kaikille mielille ja kehoille.

Kulttuurinen nuorisotyö (Mäenpää 2012)

Kulttuurinen nuorisotyö

 
 
css.php