Tausta

Toiminta-ajatus

Nuori Kulttuuri -toiminta kannustaa ja tukee lasten ja nuorten monipuolista harrastamista kulttuurin eri aloilla. Nuori Kulttuuri on kulttuurisen nuorisotyön muoto, jolla voidaan rohkaista, kannustaa ja innostaa nuoria kulttuurisiin harrastuksiin asuinpaikasta, koulutuksesta, etnisestä, kielellisestä tai sosio-ekonomisesta taustasta riippumatta. Lasten ja nuorten kulttuuriset harrastukset ja toimiminen ryhmässä ymmärretään tasapainoisen, hyvän ja turvallisen kasvun edellytyksiksi.

Nuori saa mahdollisuuden tuoda omaa taidettaan esiin ja saa siitä ammattitaitoisen palautteen. Samalla nuori saa mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta muiden harrastavien nuorten kanssa niin paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Kulttuurisen nuorisotyön linjaukset ja tavoitteet tulevat osaksi lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

Kohderyhmät

  • Nuoret harrastajat
  • Lasten ja nuorten kulttuurialan toimijat

Arvot

Jokaisella nuorella on oikeus kulttuuriseen ja taiteelliseen harrastukseen, jossa hänen henkilökohtaista kasvuaan tuetaan, ja jossa hän saa tukea ja kannustusta nuorisotyön ja taiteen ammattilaisilta sekä vertaisryhmältään, kohdaten myös muita saman taiteen alan harrastajia.

Visio

Jokaisella nuorella on kulttuurinen harrastus ja mahdollisuus olla mukana Nuori Kulttuuri – toiminnassa. Vuonna 2020 kulttuurinen nuorisotyö on kiinteä osa kuntien nuorisotyötä.

Tätä visiota kohti Nuori Kulttuuri – säätiö työskentelee yhdessä kaikkien kulttuurisesta nuorisotyöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Strategia 2011-2020

NK_STRATEGIA

 

 
 
css.php