Kevään MOVES aluetapahtumien upea sarja päättyy huomenna, kun saamelaisnuoret täyttävät Hetan koulukeskuksen!

Saamelaisnuoret täyttävät Hetan koulukeskuksen toukokuun neljäntenä

Saamelaislapset ja -nuoret täyttävät Hetan koulukeskuksen torstaina 4.5. Saamelaisnuorten taidetapahtuman ohjelmassa on tanssiesityksiä, saamelaisen käsityön näyttely ja iltapäiväkonsertti. Konsertissa esiintyvät Enontekiön ja Sevettijärven koululaisten lisäksi saamelaistähdet Amoc ja Ailu Valle. Taidetapahtuma on kaikille avoin yleisötilaisuus – tervetuloa seuraamaan saamelaisnuorten värikästä juhlaa!

Saamelaisnuorten taidetapahtuma kokoaa jälleen noin 400 osallistujaa kaikkialta saamelaisalueelta ja Rovaniemeltä. Tapahtumassa nähdään yhteensä 15 tanssiesitystä, joissa on yhteensä noin 80 tanssijaa. Nuorten valmistamia käsitöitä voi ihailla tapahtumapaikalle pystytetyssä näyttelyssä. Iltapäivän ohjelmassa kuullaan ja nähdään Enontekiön koululaisten joikuryhmää sekä Sevettijärven koululaisten leuddea ja katrillia. Ailu Valle ja Amoc räppäävät konsertissa inarin- ja pohjoissaameksi.

Saamelaisnuorten taidetapahtuma/ Sámenuoraid dáiddadáhpáhus käynnistyy Hetan koulukeskuksen liikuntahallilla klo 11. Tapahtuma on saamenkielinen ja sen järjestävät yhteistyössä Hetan koulu ja Saamelaiskäräjät. Tapahtuma kuuluu osana valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -tapahtumien ketjuun.

Saamelaisnuorten taidetapahtumassa valitaan saamelaisnuorten edustajat 26.-28.5.2017 Rovaniemellä järjestettävään valtakunnalliseen MOVES-tapahtumaan . Parhaat esitykset palkitaan stipendein. Stipendejä jaetaan myös taitavimmille saamen käsitöitä tapahtumaan valmistaneille nuorille. Tapahtumaa voi seurata Instagramissa: #sndd17 ja tapahtumapaikalla on kahvio. Ohjelma tässä.

Lisätietoja:
Xia Torikka
Tuottaja
xia.torikka(at)samediggi.fi
0406411533
facebook

 

 

 

 

 

Sámenuorat devdet Heahtá skuvlaguovddáža miessemánu njealját beaivve

Sámemánát ja -nuorat devdet Heahtá skuvlaguovddáža duorastaga 4.5. Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa prográmmas leat dánsunčájáhusat, sámedujiid čájáhus ja eahketbeaikonsearta. Konsearttas loaiddastit Eanodaga ja Čeavetjávrri skuvlalaččaid lassin sámenásttit Amoc ja Ailu Valle. Dáiddadáhpáhus lea buohkaide rabas almmolaš dilálalašvuohta – bures boahtin čuovvut sámenuoraid ivdnás feastta!

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus čohkke fas sullii 400 oassálasti miehtá sámeguovllu ja maiddái Roavvenjárggas. Dáhpáhusas oaidnit oktiibuot 15 dánsunprográmma, main leat oktiibuot 80 dánsu. Nuoraid ráhkadan sámeduojit leat oaidnimis dáhpáhusbáikái ceggejuvvon duodječájáhusas. Eahketbeaivvi prográmmas oaidnit ja gullat Eanodaga skuvlalaččaid luohtejoavkku ja Čeavetjávrri skuvlalaččaid joavkku, mii leuddesta ja dánsu katrilla. Ailu Valle ja Amoc ráppeba konsearttas anáraš- ja nuortalašgielain.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhus vuolgá johtui Heahtá skuvlaguovddáža lihkadanhállas dmu 11. Dáhpáhus lea sámegillii ja dan ordne Sámediggi ovttasbarggus Heahtá skuvllain. Dáhpáhus gullá riikkaviidosaš Nuorra Kultuvra -dáhpáhusaid ráidui.

Sámenuoraid dáiddadáhpáhusas válljejuvvojit sámenuoraid ovddasteaddjit riikkaviidosaš MOVES-dáhpáhussii, mii ordnejuvvo Roavvenjárggas 26.-28.5.2017. Buoremus dánsunprográmmat bálkášuvvojit stipeanddaiguin. Stipeanddat juhkkojuvvojit maiddái čeahpimus sámedujiid duddjon nuoraide. Dáhpáhusa lea vejolaš čuovvut Instagramis: #sndd17 ja dáhpáhusa ordnenbáikkis lea gafea. Prográmma lea gávdnamis dás.

Lassedieđut:
Xia Torikka
Buvttadeaddji
xia.torikka(at)samediggi.fi
0406411533
facebook

 
 
css.php