MOVES 2011, Oulu

Tapahtuman aikaiset uutiset löydät TÄÄLTÄ!

_______________________________________________________

Oulu 20.-22.5.2011

Valtakunnallinen Nuori kulttuuri -tapahtuma 2011

Tervetuloa Ouluun!

Nuori kulttuuri – valtakunnallinen päätapahtuma MOVES kokoaa Ouluun tanssin harrastajat, jotka on valittu aluetapahtumista jatkoon. Kaikki esitykset saavat kirjallisen ja suullisen arvion ammattilaistaiteilijoista koostuvalta raadilta. Katselmuksen lisäksi viikonloppuna järjestetään tanssikursseja, iltaohjelmaa ja vapaa esiintymismahdollisuus.

Osallistu ensin omaan aluetapahtumaasi, josta saat tietoja kuntasi vapaa-aikatoimesta sekä osoitteesta www.nuorikulttuuri.fi. Aluetapahtumat järjestetään maaliskuun loppuun 2011 mennessä.

Säännöt

Ikäsarjat ja rajoitukset

1. 10-15 –vuotiaat (vuosina 1995-2000 syntyneet)

2. 16-20 –vuotiaat (vuosina 1990-1994 syntyneet)

Nuori Kulttuuri kutsuu osallistujiksi ryhmiä. Ryhmän jäsenistä 1/3 voi poiketa ikäsarjasta. Poikkeaman suuruutta vuosissa ei rajoiteta.

Lajit

1) katutanssit (street, break ym.)

2) nykytanssi

3) baletti (tässä lajissa sallitaan myös sooloesitykset)

4) jazz- ja showtanssi, steppi/

5) etniset tanssit (kansantanssi, flamenco, karakteri ym.)

Teosten enimmäispituus on 6 minuuttia. Tanssin ammatillisessa koulutuksessa (toinen aste, amk tai teatterikorkeakoulu) opiskelevat eivät voi osallistua tapahtumaan. Valtakunnalliseen tapahtumaan sama ryhmä voi osallistua vain yhdellä esityksellä.

Edellä mainittujen lajien lisäksi Nuori Kulttuuri –toimikunta julistaa avoimeksi myös vapaan sarjan, johon esitykset voivat hakea erikseen hakemusmenettelyn kautta. Vapaa sarja on tarkoitettu haavoittuvassa asemassa ja syrjinnän vaarassa olevien lasten ja –nuorten ryhmille, ja siihen haetaan erillisen hakemuksen ja video/dvd-liitteen kanssa. Nuori Kulttuuri –toimiston kokoama raati valitsee edellä mainittujen kriteerien perusteella suoraan Ouluun pääsevät ryhmät. Sarjaan päässeet julkaistaan 11.4.2011.

Kaikkiin sarjoihin ilmoittautuminen loppuu 1.4.2011. Ilmoittautumislomakkeet valtakunnalliseen tapahtumaan ja lisätietoja löydät tapahtuman kotisivuilta www.nuorikulttuuri.fi

Aluetapahtumiin ilmoittaudutaan omilla lomakkeilla, joita saat oman kuntasi/kaupunkisi nuorisotoimesta.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on 17 euroa / esiintyjä ja enintään 170 euroa / ryhmä. Osallistumismaksu sisältää tapaturmavakuutuksen ja Teosto / Gramex –korvaukset sekä vapaan sisäänpääsyn kaikkiin tapahtuman aikana järjestettäviin oheistapahtumiin. Majoituksesta ja ruokailuista ryhmän tulee maksaa erikseen järjestäjille. Majoitus- ja ruokailulomakkeet postitetaan osallistujille aluetapahtumien jälkeen.

Järjestävät tahot

Aluetapahtumista vastaavat kunnat yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Valtakunnallisen tapahtuman järjestelyistä vastaa Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus. Valtakunnallisen tapahtuman koordinoinnista vastaa opetusministeriön nimeämä Nuori Kulttuuri –toimikunta.

Nuori Kulttuuri –toimisto

Allianssi-talo

Asemapäällikönkatu 1

00520 HELSINKI

Puh 020 755 2608

Gsm 040 900 4885

e-mail panu.maenpaa@alli.fi

www.nuorikulttuuri.fi

www.alli.fi

ESITYKSEN ARVIOINTIKRITEERIT

Koreografia:

–          Idea ja sen näkyminen esityksessä

–          Kokonaisuuden suunnittelu (myös visuaalinen ja äänisuunnittelu)

–          Esityksen idean ja liikemateriaalin sopivuus esiintyjille

–          Esityksen viimeistely

–          Koreografiset asiat esim.

Esityksen idean näkyminen liikkeessä ja esiintymisessä
Liikemateriaalin kehittely ja varioiminen
Koreografinen rakenne (esim. aloitus ja lopetus)
Tilan käyttö
Liikelaatujen monipuolisuus (esim. rytmi, liikkeen virtaavuus ja voima)
Ryhmän käytön monipuolisuus
Luovuus, persoonallisuus, innostuneisuus ja omien ideoiden näkyminen esityksessä

Esiintyminen:

–          Tanssijoiden esiintymisvarmuus, eläytyminen ja läsnäolo lavalla

–          Liikemateriaalin osaaminen sekä idean ja ilmaisun sisäistäminen

–          Ryhmän yhteentekeminen

–          Vuorovaikutus tanssijoiden kesken sekä yleisön ja tanssijoiden välillä

–          Tanssin ilon, palon ja innostuneisuuden näkyminen esiintymisessä

–          Tanssijoiden keholliset ja tanssilliset taidot omassa lajissaan (esim. rytmitaju ja monipuolinen kehon, liikemateriaalin sekä liikelaatujen hallinta)

Esityksen arvioi järjestäjistä itsenäinen, maantieteellisesti kattava tanssin ammattilaisista koostuvat raati, jonka puheenjohtajana toimii tapahtuman taiteellinen johtaja, tanssija-koreografi Marko Keränen.

Moves

Oulu 20.-22.5.2011

Det riksomfattande Ung Kultur –evenemanget 2011

Välkommen till Oulu!

Ung Kultur MOVES samlar unga dansentusiaster som har kommit vidare från de lokala evenemangen till Oulu den 20.– 22.5.2011. Alla uppträdanden ges ett skriftligt och muntligt utlåtande av ett sakkunnigt råd. Vid sidan av presentationerna ordnas det danskurser, kvällsprogram och fria uppträdanden under veckoslutet.

Deltag först i ditt lokala evenemang. Du får information från din kommuns ungdomsbyrå och från www.nuorikulttuuri.fi. De lokala evenemangen ordnas till slutet av mars 2011.

Regler

Äldergränser och begränsingar

1. 10-15 -åringar (födda åren 1995-2000)

2. 16-20 – åringar (födda åren 1990-1994)

1/3 av gruppens medlemmar kan skilja sig från ålderskategorin. Skillnaden i år inte begränsad.

Grenar

1) gatudans (street, break, osv.)

2) modern dans

3) balett (också solodans)

4) jazz- och showdans, stepp

5) etniska danser

Verkets längd är max 6 minuter. Personer som studerar dans på professionell nivå (andra stadiet, yrkeshögskola eller teaterhögskolan), får inte delta i evenemanget. I det nationella evenemanget får grupperna delta med endast ett verk/grupp.

Det finns också den fria kategorin på basen av ansökningar. Uppträden tas emot i anmälningsordning, men grupper bestående av specialbarn och – ungdomar har förtur. Anmälnig till kategorin tas emot från och med den 28.2.2011. Ifall det kommer fler anmälningar än vad som ryms med så sker gallring enligt tidigare nämnda kriterier. De godkända grupperna publiceras den 11.4.2011.

Sista anmälningsdag till alla kategorier är den 1.4.2011. Anmälningsblanketterna till det nationella evenemanget och tilläggsinformation finner du på webbsida www.nuorikulttuuri.fi.

För det lokala evenemangen finns skilda anmälningsblanketter som får av den egna kommunens/stadens ungdomsbyrå.

Deltaravgift

Deltaravgiften är 17 euro/deltagare och max 170/grupp. Deltagaravgiften inkluderar olycksfallsförsäkring och Teosto/Gramex-ersättningar samt fritt tillträde till alla händelser under evenemanget. Kostnader för kost och logi debiteras sklit av varje grupp. Faktueringen sker efter de lokala evenemangen.

UTVÄRDERINGSKRITERIERNA FÖR FÖRESTÄLLNINGEN

Koreografi:

–          Idén och hur den syns i föreställningen

–          Planeringen av helheten (även det visuella och ljudplaneringen)

–          Hur föreställningens idé och rörelsebanorna passar artisterna

–          Föreställningens sammanställning

–          Koreografiska frågor, t.ex.

Hur föreställningens idé syns i rörelserna och framförandet
Utvecklandet och varierandet av rörelsebanorna
Koreografiska strukturen (ex. inledning och avslutning)
Användning av utrymmet
Rörelsebanornas mångsidighet (t.ex. rytm, rörelseflöde och kraft)
Mångsidigt användande av gruppen
Kreativitet, personlighet, entusiasm och hur de egna idéerna syns i föreställningen

Framträdande:

–          Dansarnas scenvana, inlevelse och närvaro på scenen

–          Hur väl rörelsebanorna är inlärda samt hur väl idén och uttrycksförmågan anammats

–          Gruppens dynamik

–          Interaktionen dansarna emellan samt interaktionen mellan dansarna och publiken

–          Hur dansens glädje och iver syns i uppträdandet

–          Dansörernas kontroll av kroppen och danskunnandet i den egna grenen (t.ex. rytmsinne, kontroll av rörelsebanorna)

Föreställningarna utvärderas av en, av arrangörerna tillsatt självständig jury som består av proffs inom dans. Som juryns ordförande fungerar evenemangets konstnärliga ledare dansör-koreograf Marko Keränen.

 
 
css.php